Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Aktuálne informácie - archív


Daňová povinnosť 2018
Dátum pridania 18.01.2018


 

 

 

 

 

 

O Z N A M

 


Daňové priznanie za daň z nehnuteľností sa podáva do 31.1.2018

 

Kto podáva daňové priznanie alebo čiastkové daňové priznanie?


Podať ho musia fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2017:


 

  • Nadobudli nehnuteľnosť, ak k 1. januáru 2018 sú zapísaní v katastri nehnuteľností;
  • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2018 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,(zánik daňovej povinnosti);
  • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa zmenila výmera, druh pozemkov, zápis novostavby) – čiastkové DP.


Kde sa podáva daňové priznanie?


Miestne príslušnému správcovi dane. Správcom dane je mesto alebo obec, v ktorého katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza.


Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností v osobitných prípadoch v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti DEDENÍM alebo DRAŽBOU.


V týchto prípadoch  daňová povinnosť vzniká  prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v  ktorom sa dedič alebo dražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.

návrat ...


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy