Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Cirkev - farské oznamy

  10

   

   


  Prvá adventná nedeľa   29. 11. 2020


  Liturgický kalendár: 


  Pondelok: Sv. Ondreja, apoštola, sviatok
  Utorok: Rorátna sv. omša
  Streda: streda po 1. adventnej nedeli - féria
  Štvrtok: Sv. Františka Xaverského, patróna diecézy, sviatok
  Piatok: 1. piatok
  Sobota: 1. sobota                  
  NEDEĽA: Druhá  Adventná  nedeľa  


  Sväté omše v Čereňanoch 


  Po.  † Štefan  Švajlenka a rodičia     17.00 hod
  Ut.  † Rozália  Škarbová                   17.00 hod
  Str.   za zosnulé deti                       17.00 hod
  Štvr. † Ľudovít  Brida                       07.30 hod
  Piat.  Za živých a zosnulých členov BSJ  17.00 hod
  Sob. † Ján Mokrý, manželka Rozária, syn Milan a rodičia z oboch strán     17.00 hod
  NEDEĽA: † Milan Poliak, rodičia a Berta   07.30 hod
                         za farnosť             10.30 hod

   

  Sväté omše v Chalmovej:

  NEDEĽA:      09.00 hod


  Na kostol darovali: bohuznámy 50 €. Dnes je zbierka na charitu. Za dary Srdečné Pán Boh zaplať. V utorok 1.12. bude rorátna sv. omša pri sviečkach. Prineste prosím si sviece.

  Tento týždeň je aj 1. piatok v mesiaci. Spovedať bude pol hod pred sv. omšou. V piatok od 17.00 hod.Chorých navštívim v piatok dopol. Sv. oltárna bude vyložená o 15.30 hod. Pobožnosť bude po sv. omši.

  Upratovanie kostola: 4.skupina


   

  Bratislava 13. novembra (TK KBS)

   

  Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Oboznámiť sa s vyhláškou v plnom znení možno TU.

  Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.

  Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Napríklad, ak je v kostole 100 miest na sedenie, bohoslužby sa môže zúčastniť 50 veriacich.

  Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.

  Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

  Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!
  V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne pre dôchodcov zaviesť osobitnú svätú omšu v nedeľu. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.
  Biskupi kňazov veľmi povzbudzujú k pastoračnej horlivosti, aby vychádzali v ústrety a boli ľuďom k dispozícii, najmä pre vysluhovanie sviatostí, ale aj pre ďalšie naliehavosti. Treba, samozrejme, primerane dbať na hygienu a fyzické zdravie, nesmieme však zanedbať ani náležitú duchovnú starostlivosť o veriacich.

  Taktiež opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezlivosť kňazov aj veriacich, ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná.


   

  Modlitba za Slovensko


  Všemohúci Bože, Otče,
  tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
  Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
  spôsobenými pandémiou
  a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
  o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
  o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
  o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
  politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
  Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a nariadení.
  Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
  nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
  V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
  stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
  mamonou a nemravnosťou.
  Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
  Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
  S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
  Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
  Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
  O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.


   

  Telefón:  046/5495170
  Mobil:  0905 475058
  alebo  elektronicky -Mail:
  fara@cerenany.sk

   

   

  Mgr.Jozef Poláček,farár

   


                                                                                    

   

  Kraj: Trenčiansky
  Okres: Prievidza
  Diecéza: Banskobystrická diecéza
  Dekanát: Partizánske

   

  Tel: 046/54 951 70
  Farár (správca farnosti):
  Mgr. Jozef Poláček, farár


  E-mail: fara@cerenany.sk

   
  Aktuálne

  15.12.2017
  Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

  Fotogaléria

  PoČasie


  odkazy