Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Faktúry


 • Dodávatelské faktúry

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Za telefónne hovory OcÚ, DHZ, ŠK za mesiac 7/2018fa č. 218/2018 08.08.2018 .pdf
  Odosielanie SMS mesačný poplatok pre DHZfa č. 219/2018 08.08.2018 .pdf
  Podpora programu dane a poplatky platba za mesiac júl 2018fa č. 220/2018 08.08.2018 .pdf
  Stavebný dozor na stavbe "Bytový dom-26 b.j. Čereňanyfa č. 718/2018 07.08.2018 .pdf
  Zakúpenie hodín spínacích mechanické - byty - 1 ksfa č. 217/2018 06.08.2018 .pdf
  Vyčistenie žumpy pri nových obecných nájomných bytoch v Čereňanochfa č. 213/2018 03.08.2018 .pdf
  Za odobraté obedy pracovníkmi OcÚ za mesiac 6/2018fa č. 214/2018 03.08.2018 .pdf
  Za vývoz komunálneho odpadu za mesiac júl 2018fa č. 215/2018 03.08.2018 .pdf
  Exteriérová mapa na plastovej tabuli, turistická a cyklistická skladané mapyfa č. 216/2018 03.08.2018 .pdf
  Za prenájom výdajníka vody na OcÚfa č. 210/2018 02.08.2018 .pdf
  Zakúpenie tašiek skladacích s erbom v počte 400 ksfam č. 211/2018 02.08.2018 .pdf
  Zameranie a vyhotovenie geometrického plánu nová ul. Lipováfa č. 717/2018 02.08.2018 .pdf
  Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie za 7/2018fa č. 212/2018 02.08.2018 .pdf
  Porez guľatiny na fošnefa č. 208/2018 31.07.2018 .pdf
  Podpora programu mzdy za III. štvrťrok 2018fa č. 207/2018 27.07.2018 .pdf
  Platba za šeky pre ONB + poštovnéfa č. 206/2018 26.07.2018 .pdf
  Za telefónne hovory od 22.6.2018-21.7.2018fa č. 205/2018 25.07.2018 .pdf
  Údržba verejného osvetlenia-práce montážnou plošinoufa č. 203/2018 20.07.2018 .xls
  Oprava miestneho rozhlasu ul. Tichá, práce montážnou plošinoufa č. 204/2018 20.07.2018 .pdf
  Geometrický plán rozšírenie ul. Lipová,odkúp.pozemku od. p.Dudáša - výstavba kanalizáciefa č. 715/2018 20.07.2018 .pdf
  Vypracovanie revíznej správy na multifunkčné ihisko v obci Čereńanyfa č. 716/2018 20.07.2018 .pdf
  Zakúpenie zošitov a kníh pre žiakov 1. ročníka-matematika, fa č. 201/2018 19.07.2018 .pdf
  Zakúpenie zdroja 12V 10A ESPE STOLNÝ - 1 ksfa č. 202/2018 19.07.2018 .pdf
  Zakúpenie futbalovej lopty v počte 10 ks pre deti- Športový klubfa č. 200/2018 17.07.2018 .pdf
  Za telefónne hovory od 8.6.2018-7.7.2018fa č. 197/2018 16.07.2018 .pdf
  Za služby mobilný internet Športový klub od 8.6.2018 - 7.7.2018fa č. 198/2018 16.07.2018 .pdf
  Za spotrebu el. energie ul. Prievidzská (bývalý VÚ)fa č. 199/2018 16.07.2018 .pdf
  Poskytnuté služby v oblasti BOZP a ochrana pred požiarmi za mesiace apríl - jún 2018fa č. 195/2018 13.07.2018 .pdf
  Tlač projektovej dokumentácie stavby Bytový dom 26 b.j. v obci Čereňany v počte 3 paréfa č. 196/2018 13.07.2018 .pdf
  Videokronika obce Čereňany - guľášovačka 4. ročník(DVD 7 ks,výstavba a otvorenie multif.ihriska DVD fa č. 192/2018 11.07.2018 .pdf
  Videokronika obce Čereńany-výstavba a zahájenia prevádzky detského ihriska video DVD 65 ks,FULL HD lfa č. 193/2018 11.07.2018 .pdf
  Podpora programu dane a poplatky mesačná platba 6/2018fa č. 194/2018 11.07.2018 .pdf
  Za odber a analýzu vzoriek odp. vody a TS ČOV pri bytových domochfa č. 209/2018 11.07.2018 .pdf
  Tlač Čerenianskych novínfa č. 190/2018 10.07.2018 .pdf
  Za vykonanie auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017fa č. 191/2018 10.07.2018 .pdf
  Zakúpenie materiálu (KG koleno, redukcia PVC rúra...) amfiteáter, ihriskofa č. 180/2018 09.07.2018 .pdf
  Služby spojené s vodičom traktora za 6/2018fa č. 181/2018 09.07.2018 .pdf
  Za odobratú vodu amfiteáterfa č. 182/2018 09.07.2018 .pdf
  Za odobratú vodu kultúrny dom+požiarna zbrojnicafa č. 183/2018 09.07.2018 .pdf
  Za odobratú vodu výtokový stojan pri kostolefa č. 184/2018 09.07.2018 .pdf
  Za odobratú vodu Dom smútkufa č. 185/2018 09.07.2018 .pdf
  Za odobratú vodu areál ŠKfa č. 186/2018 09.07.2018 .pdf
  Zakúpenie tovaru (miska, pohár, lyžica, tácka...) PVC,fa č. 187/2018 09.07.2018 .pdf
  Za vývoz komunálneho odpadu za mesiac 6/2018fa č. 188/2018 09.07.2018 .pdf
  Platba za telefónne hovory OcÚ, ŠK,DHZ za mesiac 6/2018fa č. 189/2018 09.07.2018 .pdf
  Zameranie a vyhotovenie geometrického plánu multifunkčné ihrisko ku kolaudáciífa č. 178/2018 06.07.2018 .pdf
  Zhotovenie tabuliek - ihrisko + poštovné, balnéfa č. 179/2018 06.07.2018 .pdf
  Mesačný prenájom zariadenia na vodu za mesiac 7/2018fa č. 177/2018 03.07.2018 .pdf
  Zakúpenie potraviny (chlieb) na akciu guľášovačkafa č. 175/2018 02.07.2018 .pdf
  Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie za 6/2018fa č. 176/2018 02.07.2018 .pdf

  Aktuálne

  15.12.2017
  Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

  Fotogaléria

  PoČasie


  odkazy