Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Úradné oznamy

Informácie pre voličov

Informácie pre voličov - voľby do orgánov samosprávnych krajov
06.07.2017 .pdf

Verejná vyhláška

Verejné prerokovanie Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie obce Čereňany a návrh strategického dokumentu - koncept Územného plánu obce Čereňany, ktoré sa uskutoční dňa 04.07.2017 o 16.00 hodine v kultúrnom dome v Čereňanoch
22.06.2017 .pdf .pdf

Územný plán obce Čereňany - koncept

Územný plán obce Čereňany - koncept - kompletná dokumentácia na stiahnutie
07.06.2017 .zip

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška obce Čereňany - začatie prerokovania "Konceptu riešenia Územného plánu obce Čereňany". Zvolanie verejného prerokovania.
07.06.2017 .pdf

Zámer na prevod majetku obce

Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
18.05.2017 .pdf

Aktuálne informácie


Zbierka SČK
07.06.2017


Aktuálne


Momentálne žiadne aktuality.

Fotogaléria

PoČasie


odkazy