Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Úradné oznamy


 • Úradné oznamy

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 8.2.2018Pozvánka na zasadnutie OZ 05.02.2018 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustení od ústneho rokovaniaSprávne konanie 19.12.2017 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 13.12.2017Pozvánka na zasadnutie OZ 11.12.2017 .pdf
  Memorandum o spolupráci pri príprave a realizácii projektu "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre" na území Trenčianskeho samosprávneho krajaMemorandum o spolupráci 01.12.2017 .pdf
  Oznámenie o dražbe - železničné koľajnice o celkovej dĺžke 3.140 m, hmotnosť 138.160 kgOznámenie o dražbe 28.11.2017 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustení od ústneho rokovaniaSprávne konanie 28.11.2017 .pdf
  Návrh rozpočtu na rok 2018Návrh rozpočtu na rok 2018 24.11.2017 .pdf
  NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA obce ČEREŇANY č. 5/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na kalendárny rok 2018Návrh VZN 5/2017 22.11.2017 .docx
  Upustenie od dražby z dôvodov uvedených v § 19 ods. 1, písm. a) zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbáchOznámenie o upustení od dražby 21.11.2017 .pdf
  Oznámenie o dražbe - sprístupnenie predmetu dražby - železničné koľajnice v dĺžke 1.400 m v majetku obce ČereňanyOznámenie o dražbe - sprístupnenie predmetu dražby 14.11.2017 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustení od ústneho rokovania - výrub 3 ks stromov mimo lesaOznámenie o začatí správneho konania 08.11.2017 .pdf
  Verejná vyhláška - upovedomenie o oprave chyby v písaní v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. OU-PD-OSZP/000172 zo dňa 11.9.2017, upovedomenie o podaní odvolania Romana Cerulíka.Verejná vyhláška 08.11.2017 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustenia od ústneho rokovania - výrub stromov CígeľSprávne konanie 31.10.2017 .pdf
  Zápis z prieskumu trhu "Dobrovoľná dražba koľajníc".Zápis z prieskumu trhu 27.10.2017 .pdf
  Zápis z prieskumu trhu na spracovanie projektovej domumentácie "Bytovky"Zápis z prieskumu trhu 27.10.2017 .pdf
  Zámer predaja majetku obce dražbou - koľajisko o dĺžke 1400 m ohodnoteného znaleckým posudkom. Prílohou je zámer a výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva.Zámer predaja majetku obce dražbou 27.10.2017 .pdf
  Verejná vahláška o začatí prerokovania územnoplánovacej dokumentácie obce " Návrh Územného plánu obce Čereňany" v súlade s § 22 stavebného zákona.Verejná vyhláška UPN 25.10.2017 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustenia od ústneho rokovania - výrub stromuOznámenie o začatí správneho konania 23.10.2017 .pdf
  Zoznamy kandidátov na predsedu a do zastupiteľstva pre voľby do VÚC TSK 2017Zoznamy kandidátov pre voľby do VÚC 2017 03.10.2017 .pdf .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 2.10.2017Pozvánka na zasadnutie OZ 28.09.2017 .pdf
  Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ dňa 18.9.2017Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 18.09.2017 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 10.8.2017 o 16:00Pozvánka na zasadnutie OZ 02.08.2017 .pdf
  Informácie pre voličov - voľby do orgánov samosprávnych krajovInformácie pre voličov 06.07.2017 .pdf
  Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Zámer na prevod majetku obce 18.05.2017 .pdf
  Obec Čereňany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou, Školská 375/53, 97246, ČereňanyVýberové konanie 15.05.2017 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 11.5.2017Pozvánka na zasadnutie OZ 02.05.2017 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie - vydanie súhlasu na výrub drevín v obci Cígeľ na 13.3.2017 o 09.00Oznámenie o správnom konaní 03.03.2017 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.2.2017 o 16:00 hod.Pozvánka na zasadnutie OZ 13.02.2017 .pdf
  Návrh dodatku číslo 1 k VZN č.2/2008 o podmienkach poskytnutia dotácie z rozpočtu obceNávrh dodatku k VZN 07.02.2017 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 7.12.2016 o 15:00 hodinePozvánka na zasadnutie OZ 02.12.2016 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustení od ústneho rokovaniaSprávne konanie 28.11.2016 .pdf
  Výzva na odstránenie a okliesnenie porastov / oznámenie o výrube pod elektrickým vedením V1331 sústavy 22kVVerejná vyhláška - okliesnenie porastov 18.10.2016 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ 12.9.2016 o 16:00 hod v budove obecného úraduPozvánka na zasadnutie OZ 07.09.2016 .pdf
  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Čereňany 2016 - 2022Voľba hlavného kontrolóra obce 29.07.2016 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ na 28.7.2016Pozvánka na zasadnutie OZ 21.07.2016 .pdf
  Dotazník Evidencia štandardov kvality - voda odoslaný na URSO za obec ČereňanyDotazník odoslaný na URSO 29.06.2016 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ 24.5.2016Pozvánka na zasadnutie OZ 18.05.2016 .pdf
  UKONČENÉPripomienkovanie VZN 09.05.2016 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania - žiadosť o výrub stromovŽiadosť o výrub stromov 23.03.2016 .pdf
  Rozhodnutie Okresného úradu PD odbor starostlivosti o životné prostredie vydané v zisťovacom konaní o zmene navrhovanej činnosti Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV.Právoplatné rozhodnutie OU PD Kanalizácia ČOV 23.03.2016 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 25.2.2016 o 18:00Pozvánka na zasadnutie OZ 22.02.2016 .pdf
  Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Územný plán obce ČereňanyRozsah hodnotenia strategického dokumentu 19.02.2016 .pdf
  Informácie pre voličaInformácie pre voliča 18.02.2016 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín v katastri obce Čereňany, firma OREPA.Správne konanie 04.02.2016 .pdf
  Návrh dodatku č. 1/2016 k VZN č. 8/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v k. ú. obce Čereňany.Návrh dodatku k VZN 29.01.2016 .pdf
  Územný plán obce Čereňany - oznámenie o strategickom dokumenteOznámenie o strategickom dokumente 22.01.2016 .pdf
  Oznámenie o dražbe RD a pozemkovOznámenie o dražbe 15.01.2016 .pdf
  Rozhodnutie Okresného úradu PD odbor starostlivosti o životné prostredie vydané v zisťovacom konaní o zmene navrhovanej činnosti Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV.Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní 13.01.2016 .pdf
  Úradný oznam o zatvorení obecného úradu z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zamestnancov.Čerpanie dovolenky OcÚ 21.12.2015 .pdf
  Oznamujeme občanom, že na Obecný úrad v Čereňanoch bolo doručené "Oznámenie o začatí konania a zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV". Do týchto materiálov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Čereňanoch od 21.12.2015 po dobu 10 pracovných dní alebo s týmto materiálom sa môžete oboznámiť po stiahnutí odkazu na uloženú dokumentáciu. V lehote 10 pracovných dní verejnosť môže podať písomné stanovisko k predmetnému oznámeniu.Úradný oznam 21.12.2015 .pdf

  Aktuálne

  15.12.2017
  Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

  Fotogaléria

  PoČasie


  odkazy