Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Úradné oznamy


 • Úradné oznamy

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Čereňany na rok 2019Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 14.12.2018 .2019
  Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Čereňany dňa 10. decembra 2018 o 14,00 hod.Pozvánka na zasadnutie OZ 04.12.2018 .pdf
  Pozvánka na stretnutie s Mikulášom 2018Mikuláš 2018 03.12.2018 .pdf
  Návrh rozpočtu obce Čereňany na roky 2019, 2020, 2021Návrh rozpočtu obce Čereňany na r 2019,2020,2021 20.11.2018 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustenia od ústneho rokovaniaOznámenie o začatí správneho konania 19.11.2018 .pdf
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyOznámenie o prerušení distribúcie elektriny 05.11.2018 .pdf
  Oznámenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza- domáce zabíjačky - žiadosť o súčinnosť Oznámenie RVaPS Prievidza 26.10.2018 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 25. 10. 2018Pozvánka na zasadnutie OZ 22.10.2018 .pdf
  Program odpadového hospodárstva obce Čereňany 2018 - 2020POH obce Čereňany 2018-2020 02.10.2018 .pdf
  Oznámenie o správnom konaníOznámenie o správnom konaní 01.10.2018 .pdf
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Čereňanoch Zoznam zaregistrovaných kandidátov 21.09.2018 .pdf
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce ČereňanyZoznam zaregistrovaných kandidátov 21.09.2018 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konaniaOznámenie o začatí správneho konania 19.09.2018 .pdf
  Zverejnenie informácie o počte volebných obvodovPočet volebných obvodov 06.09.2018 .pdf
  Zverejnenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Čereňany na volebné obdobie 2018 - 2022 vo volebnom obvode 1Zverejnenie na základe zákona 05.09.2018 .pdf
  Zverejneie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia voliebZverejneie počtu obyvateľov 05.09.2018 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 6.9.2018Pozvánka na zasadnutie OZ 03.09.2018 .pdf
  Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisieZapisovateľ volebnej komisie 28.08.2018 .pdf
  E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: cerenany@cerenany.skKomunálne voľby 2018 22.08.2018 .pdf
  Oznámenie o opakovanej dražbe nehnuteľností Čereňany, Prievidzská ulica.Oznámenie o dražbe nehnuteľností 14.08.2018 .pdf
  Zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zákona 138/1991 Z. z.Zámer prevodu majetku obce 10.08.2018 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 9.8.2018Pozvánka na zasadnutie OZ 20.07.2018 .pdf
  Zámer priameho predaja majetku obce Čereňany s výzvou na predkladanie cenových ponúk podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.Zámer priameho predaja majetku obce 26.06.2018 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 7.6.2018Pozvánka na zasadnutie OZ 30.05.2018 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustení od ústneho rokovania - výrub stromu v záhrade rodinného domu.Správne konanie 21.05.2018 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 8.3.2018Pozvánka na zasadnutie OZ 02.03.2018 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 8.2.2018Pozvánka na zasadnutie OZ 05.02.2018 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustení od ústneho rokovaniaSprávne konanie 19.12.2017 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 13.12.2017Pozvánka na zasadnutie OZ 11.12.2017 .pdf
  Memorandum o spolupráci pri príprave a realizácii projektu "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre" na území Trenčianskeho samosprávneho krajaMemorandum o spolupráci 01.12.2017 .pdf
  Oznámenie o dražbe - železničné koľajnice o celkovej dĺžke 3.140 m, hmotnosť 138.160 kgOznámenie o dražbe 28.11.2017 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustení od ústneho rokovaniaSprávne konanie 28.11.2017 .pdf
  Návrh rozpočtu na rok 2018Návrh rozpočtu na rok 2018 24.11.2017 .pdf
  NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA obce ČEREŇANY č. 5/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na kalendárny rok 2018Návrh VZN 5/2017 22.11.2017 .docx
  Upustenie od dražby z dôvodov uvedených v § 19 ods. 1, písm. a) zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbáchOznámenie o upustení od dražby 21.11.2017 .pdf
  Oznámenie o dražbe - sprístupnenie predmetu dražby - železničné koľajnice v dĺžke 1.400 m v majetku obce ČereňanyOznámenie o dražbe - sprístupnenie predmetu dražby 14.11.2017 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustení od ústneho rokovania - výrub 3 ks stromov mimo lesaOznámenie o začatí správneho konania 08.11.2017 .pdf
  Verejná vyhláška - upovedomenie o oprave chyby v písaní v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. OU-PD-OSZP/000172 zo dňa 11.9.2017, upovedomenie o podaní odvolania Romana Cerulíka.Verejná vyhláška 08.11.2017 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustenia od ústneho rokovania - výrub stromov CígeľSprávne konanie 31.10.2017 .pdf
  Zápis z prieskumu trhu "Dobrovoľná dražba koľajníc".Zápis z prieskumu trhu 27.10.2017 .pdf
  Zápis z prieskumu trhu na spracovanie projektovej domumentácie "Bytovky"Zápis z prieskumu trhu 27.10.2017 .pdf
  Zámer predaja majetku obce dražbou - koľajisko o dĺžke 1400 m ohodnoteného znaleckým posudkom. Prílohou je zámer a výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva.Zámer predaja majetku obce dražbou 27.10.2017 .pdf
  Verejná vahláška o začatí prerokovania územnoplánovacej dokumentácie obce " Návrh Územného plánu obce Čereňany" v súlade s § 22 stavebného zákona.Verejná vyhláška UPN 25.10.2017 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustenia od ústneho rokovania - výrub stromuOznámenie o začatí správneho konania 23.10.2017 .pdf
  Zoznamy kandidátov na predsedu a do zastupiteľstva pre voľby do VÚC TSK 2017Zoznamy kandidátov pre voľby do VÚC 2017 03.10.2017 .pdf .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 2.10.2017Pozvánka na zasadnutie OZ 28.09.2017 .pdf
  Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ dňa 18.9.2017Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 18.09.2017 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 10.8.2017 o 16:00Pozvánka na zasadnutie OZ 02.08.2017 .pdf
  Informácie pre voličov - voľby do orgánov samosprávnych krajovInformácie pre voličov 06.07.2017 .pdf
  Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Zámer na prevod majetku obce 18.05.2017 .pdf

  Aktuálne

  15.12.2017
  Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

  Fotogaléria

  PoČasie


  odkazy