Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Úradné oznamy


 • Úradné oznamy

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 16.10.2016Pozvánka na zasadnutie OZ 11.10.2019 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanieOznámenie o začatí správneho konania 03.10.2019 .pdf
  Upozornenie pre chovateľov ošípanýchRegionálna veterinárna a potravinová správa PD 24.09.2019 .pdf
  Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ dňa 18.9.2019Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 18.09.2019 .pdf
  Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ dňa 31.7.2019Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 30.07.2019 .pdf
  Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 18.7.2019 o 9:00 hod. - do odvolaniaORHZ Prievidza 18.07.2019 .pdf
  Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ dňa 15.7.2019Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 12.07.2019 .pdf
  Opatrenia na likvidáciu burínOkresný úrad Prievidza 02.07.2019 .pdf
  Zámer na odpredaj dielu pozemku vo vlastníctve obce ČereňanyZámer na odpredaj dielu pozemku 01.07.2019 .pdf
  Informácia o vyhlásených chránených územiach európskeho významu v Trenčianskom kraji a ich zmenách a aktualizácií.Verejná vyhláška 26.06.2019 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 27.6.2019Pozvánka na zasadnutie OZ 21.06.2019 .pdf
  Zámer na prenájom obecného majetku - nebytových priestorov Obec Čereňany, so sídlom, Pálenická 491/4, 97246 Čereňany v zmysle § 9a, ods.9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva č. 66/2019 zo dňa 29.4. 2019 z v e r e j ň u j e Zámer na prenájom obecného majetku - nebytových priestorov s výzvou o predloženie žiadosti o prenájom. Obhliadky prosíme dohodnúť telefonickyZámer prenájmu obecného majetku 16.05.2019 .pdf
  .pdf
  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2019Plán KČ HK obce 06.05.2019 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 29.4.2019Pozvánka na zasadnutie OZ 24.04.2019 .pdf
  Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ dňa 11.4.2019Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 10.04.2019 .pdf
  Zámer na prenájom obecného majetku - nebytových priestorov Obec Čereňany, so sídlom, Pálenická 491/4, 97246 Čereňany v zmysle § 9a, ods.9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva č. 48/2019 zo dňa 21. 03. 2019 z v e r e j ň u j e Zámer na prenájom obecného majetku - nebytových priestorov s výzvou o predloženie žiadosti o prenájom.Zámer prenájmu obecného majetku 08.04.2019 .pdf
  .pdf
  .pdf
  .pdf
  Verejná vyhláška Orange optika Simons Trade.Verejná vyhláška 21.03.2019 .pdf
  Ponuka prácePonuka 16.03.2019 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 21.3.2019Pozvánka na zasadnutie OZ 14.03.2019 .pdf
  Dražba rodinného domu a pozemkovDražba 06.03.2019 .pdf
  Oznámenie o začatí realizačných prác na stavbe "Vedenia 2x400 kV" Križovany Bystričany.Oznam 04.03.2019 .pdf
  Dražba rodinného domu a pozemkovDražba 27.02.2019 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 17.1.2019Pozvánka na zasadnutie OZ 11.01.2019 .pdf
  Dražba rodinného domu v katastri obce ČereňanyDražba rodinného domu 03.01.2019 .pdf
  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Čereňany na rok 2019Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 14.12.2018 .pdf
  Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Čereňany dňa 10. decembra 2018 o 14,00 hod.Pozvánka na zasadnutie OZ 04.12.2018 .pdf
  Pozvánka na stretnutie s Mikulášom 2018Mikuláš 2018 03.12.2018 .pdf
  Návrh rozpočtu obce Čereňany na roky 2019, 2020, 2021Návrh rozpočtu obce Čereňany na r 2019,2020,2021 20.11.2018 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustenia od ústneho rokovaniaOznámenie o začatí správneho konania 19.11.2018 .pdf
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyOznámenie o prerušení distribúcie elektriny 05.11.2018 .pdf
  Oznámenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza- domáce zabíjačky - žiadosť o súčinnosť Oznámenie RVaPS Prievidza 26.10.2018 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 25. 10. 2018Pozvánka na zasadnutie OZ 22.10.2018 .pdf
  Program odpadového hospodárstva obce Čereňany 2018 - 2020POH obce Čereňany 2018-2020 02.10.2018 .pdf
  Oznámenie o správnom konaníOznámenie o správnom konaní 01.10.2018 .pdf
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Čereňanoch Zoznam zaregistrovaných kandidátov 21.09.2018 .pdf
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce ČereňanyZoznam zaregistrovaných kandidátov 21.09.2018 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konaniaOznámenie o začatí správneho konania 19.09.2018 .pdf
  Zverejnenie informácie o počte volebných obvodovPočet volebných obvodov 06.09.2018 .pdf
  Zverejnenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Čereňany na volebné obdobie 2018 - 2022 vo volebnom obvode 1Zverejnenie na základe zákona 05.09.2018 .pdf
  Zverejneie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia voliebZverejneie počtu obyvateľov 05.09.2018 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 6.9.2018Pozvánka na zasadnutie OZ 03.09.2018 .pdf
  Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisieZapisovateľ volebnej komisie 28.08.2018 .pdf
  E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: cerenany@cerenany.skKomunálne voľby 2018 22.08.2018 .pdf
  Oznámenie o opakovanej dražbe nehnuteľností Čereňany, Prievidzská ulica.Oznámenie o dražbe nehnuteľností 14.08.2018 .pdf
  Zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zákona 138/1991 Z. z.Zámer prevodu majetku obce 10.08.2018 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 9.8.2018Pozvánka na zasadnutie OZ 20.07.2018 .pdf
  Zámer priameho predaja majetku obce Čereňany s výzvou na predkladanie cenových ponúk podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.Zámer priameho predaja majetku obce 26.06.2018 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 7.6.2018Pozvánka na zasadnutie OZ 30.05.2018 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustení od ústneho rokovania - výrub stromu v záhrade rodinného domu.Správne konanie 21.05.2018 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 8.3.2018Pozvánka na zasadnutie OZ 02.03.2018 .pdf

  Aktuálne

  15.12.2017
  Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

  Fotogaléria

  PoČasie


  odkazy