Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Iné dokumenty


 • Dokumenty na stiahnutie

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Rozpočet obce Čereňany na rok 2018,2019,2020Rozpočet na rok 2018 15.12.2017 .pdf
  Rozpočtové opatrenie 4/2017Rozpočtové opatrenie 4/2017 28.09.2017 .pdf
  Rozpočtové opatrenie 2/2017Rozpočtové opatrenie 2/2017 14.08.2017 .pdf
  Rozpočtové opatrenie 3/2017Rozpočtové opatrenie 3/2017 14.08.2017 .pdf
  Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2017Plnenie rozpočtu 2017 02.08.2017 .pdf
  Plán činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2017Plán činnosti kontrolórky obce 19.07.2017 .pdf
  Plnenie rozpočtu k 31.3.2017Plnenie rozpočtu 2017 17.05.2017 .pdf
  Rozpočtové opatrenie 1/2017Rozpočtové opatrenie 1/2017 15.05.2017 .pdf
  Záverečný účet obce za rok 2016Záverečný účet obce 2016 11.05.2017 .pdf
  Prehľad čerpania rozpočtu ZŠ s MŠ ČereňanyPrehľad čerpania rozpočtu 25.04.2017 .pdf
  Rozpočtové opatrenie č. 7/2016Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 08.02.2017 .pdf
  Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2017Plán činnosti kontrolórky obce 02.02.2017 .pdf
  Rozpočet obce Čereňany na roky 2017, 2018, 2019Rozpočet 2017, 2018, 2019 08.12.2016 .pdf
  Plnenie rozpočtu k 30.9.2016Plnenie rozpočtu k 30.9.2016 08.12.2016 .pdf
  Rozpočtové opatrenie číslo 5/2016Rozpočtové opatrenie 08.12.2016 .pdf
  Rozpočtové opatrenie číslo 6/2016Rozpočtové opatrenie 08.12.2016 .pdf
  Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce do konca roku 2016Plán činnosti kontrolóra obce 28.09.2016 .pdf
  Rozpočtové opatrenie 3/2016Rozpočtové opatrenie 28.09.2016 .pdf
  Plnenie rozpočtu k 30.6.2016Plnenie rozpočtu 28.09.2016 .pdf
  Rozpočtové opatrenie 4/2016Rozpočtové opatrenie 21.09.2016 .pdf
  Rozpočtové opatrenie 6/2015Rozpočtové opatrenie 6/2015 02.08.2016 .pdf
  Rozpočtové opatrenie 1/2016Rozpočtové opatrenie 1/2016 02.08.2016 .pdf
  Rozpočtové opatrenie 2/2016Rozpočtové opatrenie 2/2016 02.08.2016 .pdf
  Plnenie rozpočtu k 31.3.2016Plnenie rozpočtu k 31.3.2016 02.08.2016 .pdf
  Záverečný účet obce Čereňany za rok 2015Záverečný účet obce 2015 06.05.2016 .pdf
  Program rozvoja obce Čereňany do roku 2023Program rozvoja obce 22.12.2015 .pdf
  Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2015Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2015 14.12.2015 .pdf
  Rozpočtové opatrenie 1/2015Rozpočtové opatrenie 1/2015 14.12.2015 .pdf
  Rozpočtové opatrenie 2/2015Rozpočtové opatrenie 2/2015 14.12.2015 .pdf
  Rozpočtové opatrenie 3/2015Rozpočtové opatrenie 3/2015 14.12.2015 .pdf
  Rozpočtové opatrenie 4/2015Rozpočtové opatrenie 4/2015 14.12.2015 .pdf
  Rozpočtové opatrenie 5/2015Rozpočtové opatrenie 5/2015 14.12.2015 .pdf
  Rozpočet obce na rok 2016, 2017, 2018Rozpočet obce na rok 2016, 2017, 2018 14.12.2015 .pdf
  Plnenie rozpočtu k 30.9.2015Plnenie rozpočtu k 30.9.2015 14.12.2015 .pdf
  Rozpočtové opatrenie 7/2014Rozpočtové opatrenie 7/2014 11.12.2015 .pdf
  Záverečný účet obce za rok 2014Záverečný účet obce 11.12.2015 .pdf
  Plnenie rozpočtu k 31. 3. 2015Plnenie rozpočtu k 31. 3. 2015 11.12.2015 .pdf
  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 20142 % dane 06.02.2015 .doc
  V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby vyhlásenie k 2 % dane 06.02.2015 .doc
  Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia právnickej osoby alebo fyzickej osoby ( oprávnenej na podnikanie), ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia v k.ú. obce ČereňanyPripomienkovanie UKONČENÉ 03.02.2015
  Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Čereňany č. 6/2012 o miestnych daniachPripomienkovanie UKONČENÉ 03.02.2015
  Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov na území obce Čereňany Pripomienkovanie UKONČENÉ 03.02.2015
  VZN malé zdroje znečosťovania - prílohyPripomienkovanie UKONČENÉ 03.02.2015
  Zoznam subjektov, ktoré prispeli do tomboly na XXVI. hasičskom pleseTombola XXVI. hasičský ples 01.02.2015 .pdf
  Niektoré objednávky z roku 2012Objednávky 2012 31.01.2015 .zip
  Zoznam všetkých zverejnených faktúr za obdobie 2011 až 2014Faktúry 2011 až 2014 01.01.2015 .pdf
  Zoznam všetkých zverejnených objednávok za roky 2011 až 2014Objednávky 2011 až 2014 01.01.2015 .pdf
  Zoznam všetkých zverejnených zmlúv za obdobie 2011 až 2014Zmluvy 2011 až 2014 01.01.2015 .pdf
  Rozpočet obce na roky 2014, 2015, 2016Rozpočet obce na roky 2014, 2015, 2016 01.01.2015 .zip
  Rozpočet obce na roky 2015, 2016, 2017Rozpočet obce na roky 2015, 2016, 2017 01.01.2015 .zip

  Aktuálne

  15.12.2017
  Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

  Fotogaléria

  PoČasie


  odkazy