Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Iné dokumenty


 • Dokumenty na stiahnutie

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Záverečný účet obce za rok 2019Záverečný účet za rok 2019 15.07.2020 .pdf
  .pdf
  Rozpočtové opatrenie č. 4/2020Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 14.07.2020 .pdf
  Rozpočtové opatrenie č. 3/2020Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 30.04.2020 .pdf
  Plnenie rozpočtu k 31.03.2020Plnenie rozpočtu k 31.03.2020 30.04.2020 .pdf
  Rozpočtové opatrenie č. 2/2020Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 29.04.2020 .pdf
  Rozpočtové opatrenie č. 1/2020Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 30.03.2020 .pdf
  Plnenie rozpočtu k 31.12.2019Plnenie rozpočtu k 31.12.2019 30.01.2020 .pdf
  Rozpočtové opatrenie č.8/2019Rozpočtové opatrenie č.8/2019 31.12.2019 .pdf
  Rozpočet na rok 2020,2021,2022Rozpočet na rok 2020,2021,2022 13.12.2019 .pdf
  .pdf
  Rozpočtové opatrenie č. 7/2019Rozpočtové opatrenie č.7/2019 12.12.2019 .pdf
  Plnenie rozpočtu k 30.9.2019Plnenie rozpočtu k 30.9.2019 12.12.2019 .pdf
  Správa o výsledku kontroly vývoja stavu dlhu k 30.11.2019Správa hlavnej kontrolórky obce 10.12.2019 .pdf
  Návrh rozpočtu na roky 2020,2021,2022Návrh rozpočtu na roky 2020,2021,2022 26.11.2019 .pdf
  .pdf
  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2020Plán kontrol.čin. kontrolórky na 1.polrok 2020 20.11.2019 .pdf
  Rozpočtové opatrenie č.6/2019 - zmena rozpočtuRozpočtové opatrenie č.6/2019 18.10.2019 .pdf
  Plnenie rozpočtu k 30.6.2019Plnenie rozpočtu k 30.6.2019 18.10.2019 .pdf
  Správa o výsledku kontroly vývoja stavu dlhu k 30.9.2019Správa hlavnej kontrolórky obce 15.10.2019 .pdf
  Správa o výsledku kontroly vývoja stavu dlhu k 31.7.2019Správa hlavnej kontrolórky obce 07.08.2019 .pdf
  Rozpočtové opatrenie č.5/2019Rozpočtové opatrenie č.5/2019 01.07.2019 .pdf
  Rozpočtové opatrenie č.4/2019Rozpočtové opatrenie č.4/2019 28.06.2019 .pdf
  Záverečný účet za rok 2018Záverečný účet obce za rok 2018 11.06.2019 .pdf
  Poplatok za telekomunikačné služby za máj 2019Slovak Telekom, a.s. 04.06.2019 .pdf
  Rozpočtové opatrenie č.3/2019 - zmena rozpočtuRozpočtové opatrenie č.3/2019 22.03.2019 .pdf
  Rozpočtové opatrenie č.2/2019 - zmena rozpočtuRozpočtové opatrenie č.2/2019 21.03.2019 .pdf
  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.Vyhodnotenie štandardov kvality 22.02.2019 .pdf
  Rozpočtové opatrenie č.1/2019 - zmena rozpočtuRozpočtové opatrenie č.1/2019 21.01.2019 .pdf
  Rozpočet obce Čereňany na rok 2019 s výhľadom do roku 2021Rozpočet na rok 2019 14.12.2018 .pdf
  Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 - zmena rozpočtuRozpočtové opatrenie č. 5/2018 20.11.2018 .pdf
  Rozpočtové opatrenie 3/2018 - zmena rozpočtuRozpočtové opatrenie 3/2018 07.09.2018 .pdf
  Rozpočtové opatrenie 4/2018 - zmena rozpočtuRozpočtové opatrenie 4/2018 07.09.2018 .pdf
  Rozpočtové opatrenie 2/2018 - zmena rozpočtuRozpočtové opatrenie 2/2018 02.08.2018 .pdf
  Plnenie rozpočtu k 31.3.2018Plnenie rozpočtu k 31.3.2018 02.08.2018 .pdf
  Záverečný účet obce Čereňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2017Záverečný účet obce Čereňany za rok 2017 23.05.2018 .pdf
  Rozpočtové opatrenie č.5/2017Rozpočtové opatrenie 5/2017 19.03.2018 .pdf
  Rozpočtové opatrenie č. 6/2017Rozpočtové opatrenie 6/2017 19.03.2018 .pdf
  Rozpočtové opatrenie č. 7/2017Rozpočtové opatrenie 7/2017 19.03.2018 .pdf
  Plnenie rozpočtu k 30.9.2017Plnenie rozpočtu k 30.9,2017 19.03.2018 .pdf
  Rozpočtové opatrenie č. 1/2018Rozpočtové opatrenie 1/2018 19.03.2018 .pdf
  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.Vyhodnotenie štandardov kvality vody 28.02.2018 .pdf
  Rozpočet obce Čereňany na rok 2018,2019,2020Rozpočet na rok 2018 15.12.2017 .pdf
  Rozpočtové opatrenie 4/2017Rozpočtové opatrenie 4/2017 28.09.2017 .pdf
  Rozpočtové opatrenie 2/2017Rozpočtové opatrenie 2/2017 14.08.2017 .pdf
  Rozpočtové opatrenie 3/2017Rozpočtové opatrenie 3/2017 14.08.2017 .pdf
  Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2017Plnenie rozpočtu 2017 02.08.2017 .pdf
  Plán činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2017Plán činnosti kontrolórky obce 19.07.2017 .pdf
  Plnenie rozpočtu k 31.3.2017Plnenie rozpočtu 2017 17.05.2017 .pdf
  Rozpočtové opatrenie 1/2017Rozpočtové opatrenie 1/2017 15.05.2017 .pdf
  Záverečný účet obce za rok 2016Záverečný účet obce 2016 11.05.2017 .pdf
  Prehľad čerpania rozpočtu ZŠ s MŠ ČereňanyPrehľad čerpania rozpočtu 25.04.2017 .pdf
  Rozpočtové opatrenie č. 7/2016Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 08.02.2017 .pdf

  Aktuálne

  15.12.2017
  Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

  Fotogaléria

  PoČasie


  odkazy