Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Objednávky


 • Objednávky

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Objednávame u Vás zameranie polohopisné a výškopisné ulíc Kamenná, Prievidzská, Krátka v sume 1 200,00 s DPH a inžiniersku činnosť refundácia nákladov za vyjadrenia a vytýčenie inžinierskych sietí od správcov sieti v sume 236,91 € s DPH. Fakturácia týchto činnosti bude vykonaná na základe dohody 1 200,00 € s DPH v mesiaci január 2019 a suma 236,91 € s DPH do konca roku 2018. Tieto práce sú potrebné pre vypracovanie projektovej dokumentácie na ulice ktoré nie sú zaradené vo výstavbe kanalizácie v obci Čereňany a bude treba do týchto ulíc nechať odbočky.obj. č. 60/2018 27.11.2018 .pdf
  Objednávame u Vás verejné obstarávanie podľa § 117 na obstaranie asfaltovania ulíc Športová, časť Pálenickej, Domovina a časť Močiarnej v cene podľa telefonického dohovoru 300,00 €obj. č. 59/2018 31.10.2018 .pdf
  Objednávame u Vás tovar podľa výberu a ponuky zo dňa 18.10.2018 na meno Števica Jozef Čereňany v celkovej sume 588,04 eur-na základe kúpnej zmluvy rozšírenie ul.Farskáobj. č. 58/2018 18.10.2018 .pdf
  Objednávame u Vás účinkovanie DuoSonet na akcii " Úcta k starším dňa 16.10.2018 a 17.10.2018" v dohodnutej sume 300,00 eur za jedno vystúpenie.obj. č. 57/2018 15.10.2018 .pdf
  Objednávame u Vás vytýčenie pozemku v k.ú. Čereňany parc.č. 1458/1 podľa geometrického plánu 48/2018 zo dňa 23.7.2018. Vytýčenie pozemku potrebujeme pre podpísanie zmluvy kvôli zámene pozemkov.obj. č. 56/2018 09.10.2018 .pdf
  Objednávame u Vás: Sal. tvar. H-30/50/25 - 40 ks Sal. tvar. H-25/50/24 - 140 ks Cement 325 R Cemmac 25 kg - 11 q Roxor 10 - hrebienk. - 60 bm Roxor 8 - hrebienk. - 180 bm Dovoz DAF, Iveco, výkladka hydr. rukou, paleta EURO 120/80 Stadreko obj. č. 53/2018 01.10.2018 .pdf
  Objednávame u Vás hudobnú produkciu v obci Čereňany v miestnom amfiteátri dňa 29. 9. 2018 na akciu Dni obce - opekanie býka podľa dohody v sume 500,00 eur.obj. č. 54/2018 01.10.2018 .pdf
  Objednávame u Vás zabetónovanie základu pod ohradu na ul. Farská pre 2 občanov podľa kúpnopredajnej zmluvy.obj. č. 55/2018 01.10.2018 .pdf
  Objednávame u Vás hudobnú produkciu v obci Čereňany v miestnom amfiteátri dňa 29. 9. 2018 na akciu Dni obce - opekanie býka podľa dohody v sume 600,00 eurobj. č. 51/2018 25.09.2018 .pdf
  Objednávame u Vás hudobnú produkciu v obci Čereňany v miestnom amfiteátri dňa 29. 09. 2018 na akciu Dni obce - opekanie býka podľa dohody v sume 550,00 eur.obj. č. 52/2018 25.09.2018 .pdf
  Objednávame u Vás vyhlásenie reklamného spotu pre program opekanie býka variant č. 1 podľa Vašej ponuky 14 spotov - 99,00 eur.obj. č. 50/2018 20.09.2018 .pdf
  Objednávame u Vás zhotovenie tabule + lamino 100 x 60 cm v počte 1 kus na nový bytový dom.obj. č. 49/2018 24.08.2018 .pdf
  Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov, tl. skúšku hasiacich prístrojov a požiarnych hadícobj. č. 48/2018 01.08.2018 .pdf
  Objednávame u Vás vyčistenie žumpy, ktorá bola objavená pri výkopových prácach pri výstavbe nových obecných nájomných bytov v obci Čereňanyobj. č. 46/2018 23.07.2018 .pdf
  Objednávame u Vás tašky skladacie s erbom v počte 400 ks obj. č. 47/2018 23.07.2018 .pdf
  Objednávame u Vás tlač "Poštová poukážka na účet" pre obecné nájomné byty v obci Čereňany v množstve 500 ks.obj. č. 43/2018 18.07.2018 .pdf
  Objednávame u Vás vypracovanie reíznej správy na multifunkčné ihrisko v obci Čereňanyobj. č. 44/2018 18.07.2018 .pdf
  Objednávame u Vás pílenie guľatiny topoľa na fošne, ktoré budú použité na zhotovenie stolov do amfiteátra v obci Čereňany na kultúrne akcie v sume podľa dohody 180,00 eur.obj. č. 45/2018 18.07.2018 .pdf
  Objednávame u Vás tlač Čerenianskych novín č. 1/2018 v počte 750 ks.obj. č. 42/2018 02.07.2018 .pdf
  Objednávame u Vás polypropylénové jednoduché vrecia na plnenie pieskom v prípade povodní v počte 300 ks.obj. č. 41/2018 25.06.2018 .pdf
  Objednávame u Vás geometrický snímok multifunkčného ihriska ku kolaudácií a k zápisu do majetku obce Čereńany.obj. č. 39/2018 20.06.2018 .pdf
  Objednávame u Vás hudobné vystúpenie v miestnom amfiteátri v obci Čereńany na akciu guľášovačka na deň 23. 6. 2018 v dohodnutej sume 350,00 EUR.obj. č. 40/2018 20.06.2018 .pdf
  Objednávame u Vás geometrický plán parc. 1458 (rozšírenie miestnej komunikácie ul. Lipová) a parc.č. 148 v k.ú Čereňany (pre odkúpenie pozemku od p. Dudáša Ivana a Dudáš Ján do majetku obce Čereňany pre výstavbu kanalizácieobj. č. 38/2018 11.06.2018 .pdf
  Objednávame u Vás WinKons-inštalácia a úpravy programu pre rok 2017,spracovanie údajov pre vytvorenie konsolidovaných výkazov+cestovnéobj. č. 36/2018 29.05.2018 .pdf
  Objednávame u Vás vývoz odpadovej vody z ČOV-ONB a jeho spracovanie na ČOV Prievidzaobj. č. 37/2018 29.05.2018 .pdf
  Objednávame u Vás servis klimatizačných jednotiek 3 ks vonkajšie a 5 ks vnútorných v budove Obecného úradu Čereňany.obj. č. 34/2018 24.05.2018 .pdf
  Objednávame u Vás zhotovenie banera 11x0,6 m v počte 1 kus pre ŠK Čereňany a zhotovenie nálepiek na prelepenie banera v počte 1 kus na guľášovačkuobj. č. 35/2018 24.05.2018 .pdf
  Objednávame u Vás montáž strechy na prístrešky ihrisko 2 ks , demontaž a montáž odkvapového systému amfiteáter+ materiál z prieskumu trhu vysúťaženej ceny v sume 3284,00 eur.obj. č. 33/2018 22.05.2018 .pdf
  Objednávame u Vás dovoz štrku a piesku podľa potreby na rok 2018obj. č. 32/2018 14.05.2018 .pdf
  Objednávame u Vás práce : Montáž strechy a odkvapového systému na garáži pri Obecnom úrade a montáž odkvapového systému na ihrisku. - montáž strešnej krytiny garáž - montáž odkvapového systému garáž - montráž odkvapového systému ihrisko - montáž bočných záveterných lemoviek - ohýbavnie záveterných lemoviek Celková cena je na základe prieskumu trhu podľa najnižšej ponuky v sume 2 920,00 €obj. č. 29/2018 11.05.2018 .pdf
  Objednávame u Vás dovoz štrku a piesku na výstavbu multifunkčného ihriska v obci Čereňany v sume 2 883,00 eur.obj. č. 31/2018 11.05.2018 .pdf
  Objednávame u Vás videokroniku obce Čereńany na rok 2018obj. č. 30/2018 04.05.2018 .pdf
  Objednávame u Vás tovar podľa osobného výberu na kosačky, krovinorezy, klinové remene, silon, cievky, popruhy, vazelina, a iné.obj. č. 25/2018 20.04.2018 .pdf
  Objednávame u Vás výmenu bojlera v objekte bytového domu Čereńany byt. č. 713/4obj. č. 26/2018 20.04.2018 .pdf
  Objednávame u Vás výmenu ventilov na hlavnom prívode vody v objekte bytovky - byt č. 713/4obj. 27/2018 20.04.2018 .pdf
  Objednávame u Vás školenie programu BYTHOS - vyúčtovanie na 26.4.2018obj. č. 28/2018 20.04.2018 .pdf
  Objednávame u Vás výmenu pneumatík na aute Peugeot a oprava kosačkyobj. č. 24/2018 13.04.2018 .pdf
  Na základe výsledkov z prieskumu trhu objednávame u Vás prívesný vozík v sume 1 730,00 EUR s DPH. Prívesný vozík dvojnápravový, valníkový s kolesami a blatníkmi vedľa ložnej plochy s brzdovým systémom. Bočnice z pozinkovaného plechu alebo hliníkové. Podlaha vodovzdorná, protišmyková. Konštrukcia prívesu z uzatvorených profilov a žiarovo zinkovaná. Ložná plocha - 1250 x 3000 mm Celková hmotnosť - 2000 kg Plechové bočnice Oje v tvare ,,V" Elektroinštalácia - 13 pólová zástrčka Zakladacie kliny Oporné koleso s držiakom Zadné oporné nohy Rezervné koleso s držiakom 4 x vonkajšie oko na ráme prívesu 4 x Podlahové oká Sklápanie predného čela . obj. č. 22/2018 12.04.2018 .pdf
  Objednávame u Vás vykonanie auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017.obj. č. 23/2018 12.04.2018 .pdf
  Objednávame u Vás zvon na sklo 1500 litrový - polyetylénový kontajner so spodným vysypávaním na separovaný zber skla v sume 450,00 €/ kus s DPH v počte 2 kusy.obj. č. 21/2018 28.03.2018 .pdf
  Objednávame u Vás verejné obstarávanie na dodávateľa pre rekonštrukciu elektroinštalácie v budove Základnej školy v obci Čereňany v dohodnutej sume 300,00 EUR.obj. č. 20/2018 21.03.2018 .pdf
  Objednávame u Vás inštaláciu a úpravy programu WinIBEU - poznámky rok 2017obj. č. 19/2018 19.03.2018 .pdf
  Objednávame u Vás kuka nádoby plastové v počte 25 kusov pre obec Čereňany.obj. č. 17/2018 12.03.2018 .pdf
  Objednávame si u Vás vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a zabezpečenie procesu verejného obstarávania v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33 (kompostáreň) v nasledovnom rozpise: Vypracovanie Žiadosti o NFP................................................................ 1 500,00 Eur bez DPH Podlimitná zákazka zrealizovaná cez Elektronický kontraktačný systém .................... 600 Eur bez DPH Obstarávanie podľa §117............................................................................................. 700 Eur bez DPHobj. č. 18/2018 12.03.2018 .pdf
  Objednávame u Vás spracovanie projektovej dokumentácie "Zberný dvor, Čereňany" v cene 5 650,00 Eur bez DPH.obj. č. 15/2018 09.03.2018 .pdf
  Objednávame u Vás použitie priestorov Vašej telocvične pre potreby ŠK Čereňany v roku 2018. obj. č. 16/2018 09.03.2018 .pdf
  Objednávame u Vás palivové uhlie "bylina kocka" 3 tony pre Obecný úrad Čereňany.obj. č. 14/2018 26.02.2018 .pdf
  Objednávame si u Vás vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a zabezpečenie procesu verejného obstarávania v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33 v nasledovnom rozpise: Vypracovanie Žiadosti o NFP................................................................ 1 500,00 Eur bez DPH Podlimitná zákazka zrealizovaná cez Elektronický kontraktačný systém .................... 600 Eur bez DPH Obstarávanie podľa §117............................................................................................. 700 Eur bez DPHobj. č. 13/2018 23.02.2018 .pdf
  Objednávame u Vás demontovanú skriňu z oceľového plechu v počte 1 ks: výška (mm) 1820 šírka (mm) - 850 hĺbka (mm) - 390 počet políc 4 katalógové číslo : sivá 2C400444 v cene 217,00 EUR bez DPH.obj. č. 11/2018 19.02.2018 .pdf
  Objednávame u Vás WinIBEU-inštalácia a úpravy programu, ročná uzávierka r.2017, nastavenie PC-automatické zálohovanie údajov z PC, servis automatického zálohovania údajov na rok 2018obj. č. 12/2018 19.02.2018 .pdf

  Aktuálne

  15.12.2017
  Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

  Fotogaléria

  PoČasie


  odkazy