Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Objednávky


 • Objednávky

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Objednávame u Vás vyhotoviť na základe telefonického dohovoru: 1. Polohopisný a výškopisný plán pre projekt telocvične v areáli Športového klubu v obci Čereňany v cene 180,00 +DPH EUR 2. Polohopisný a výškopisný plán pre projekt zberného dvora v areáli Vojenského útvaru Čereńany v cene 360,00+ DPH EURobj. č. 8/2018 14.02.2018 .pdf
  Objednávame u Vás právne služby pre obec Čereňany na rok 2018obj. č. 9/2018 14.02.2018 .pdf
  Objednávame u Vás znalecký posudok na ostatné plochy parc. č. 1774/1 o výmere 181 946 m2, ktorý je vedený ako ostatné plochy. Jedná sa o pozemky , ktoré obec dostala od Ministerstva obrany SR darovaciou zmluvou zo dňa 13.6.2017. Cena podľa telefonického dohovoru v sume 1 200,00 eur s DPH.obj. č. 7/2018 12.02.2018 .pdf
  Objednávame u Vás automatickú práčku v počte 1 ks.obj. č. 6/2018 02.02.2018 .pdf
  Objednávame u Vás zhotovenie geometrického plánu pre výkup pozemkov na novovzniknutú ulicu Lipová, ktorá bude spojnicou medzi ulicou Močiarna a Pálenická s prepojením na ulicu Záhradná.obj. č. 5/2018 26.01.2018 .pdf
  Objednávame u Vás zakúpenie a montáž nového kotla na drevo "Viadrus U22" do budovy Obecného úradu Čereňany a demontáž pôvodného kotla.obj. č. 2/2018 22.01.2018 .pdf
  Objednávame u Vás demontáž rúr na ohrev vody starého kotla v budove Obecného úradu Čereňanyobj. č. 3/2018 22.01.2018 .pdf
  Objednávame u Vás údržbárske práce pre obec Čereńany podľa pokynov starostu obce (Obecné nájomné byty, ČOV, verejné osvetlenie, miestny rozhlas...) na rok 2018obj. č. 4/2018 22.01.2018 .pdf
  Objednávame u Vás fotopasce Welltar 7310 MMS 940 nm v počte 4 kusy. Cena za 1 kus je 248 EUR s DPH.obj. č. 1/2018 16.01.2018 .pdf
  Objednávame u Vás tlač Čerenianskych novín č. 3/2017 v počte 750 kusov.obj. č. 74/2017 18.12.2017 .pdf
  Objednávame u Vás reklamné prezentačné kalendáre v počte 900 ks.obj. č. 75/2017 18.12.2017 .pdf
  Objednávame u Vás použitie priestorov telocvične pre potreby Športového klubu Čereňany za mesiac november a december 2017. obj. č. 73/2017 15.12.2017 .pdf
  Objednávame u Vás vytýčenie pozemku parc. č. EKN 1/6 a 1/7 pod výstavbu nových bytových domov v obci Čereňany.obj. č. 71/2017 29.11.2017 .pdf
  Objednávame u Vás vyhotovenie geometrického plánu ku kolaudácií výstavby tribúny v areáli Športového klubu Čereňany na parc. č. 520 a 521 a vyhotovenie geometrického plánu ku kolaudácií prístrešku pri budove ŠK Čereňany na parc. č. 519, 520 a 521.obj. č. 72/2017 29.11.2017 .pdf
  Objednávame u Vás tlač Čerenianskych novín č. 2/2017 v počte 750 kusov.obj. č. 69/2017 13.11.2017 .pdf
  Objednávame u Vás výmenu kolies na osobnom aute Š Octavia a Š.YETI a opravu bubnovej kosačkyobj. č. 70/2017 13.11.2017 .pdf
  Objednávame u Vás tovar: obrus teflónový v počte 4 ks, utierka bavlnená v počte 15 ks, domestos, jar, ajax po 1 kuse.obj. č. 68/2017 31.10.2017 .pdf
  Objednávame u Vás verejné obstarávanie na stavebnú akciu "Prístavba hasičskej zbrojnice Čereňany - I. a II: etapa v sume 950,00 EUR.obj. č. 67/2017 11.10.2017 .pdf
  Objednávame u Vás kultúrne vystúpenie, ozvučenie kultúrneho podujatia na deň 30. 09. 2017 na Dni obce - opekanie býkaobj. č. 64/2017 27.09.2017 .pdf
  Objednávame u Vás rascový chlieb v počte 150 ks na deň 30.9.2017 na akciu Dni obce - opekanie býka.obj. č. 65/2017 27.09.2017 .pdf
  Objednávame u Vás smrekovú guľatinu na hranoly na zhotovenie prístrešku v amfiteátri. obj. č. 66/2017 27.09.2017 .pdf
  Objednávame u Vás WinAPOP .- Inštalácia a úpravy programu voľby do VÚC 2017, nastavenie PC - automatické zálohovanie údajov z PC + cestovné nákladyobj. č. 63/2017 26.09.2017 .pdf
  Objednávame u Vás - tabuľa výstražná - "Objekt monitorovaný kamerovým systémom" v počte 10 ksobj. č. 61/2017 14.09.2017 .pdf
  Objednávame u Vás bannery v počte 2 ks o rozmere 100 x 100 cm.obj. č. 60/2017 13.09.2017 .pdf
  Objednávame u Vás obedy pre pracovníkov Obecného úradu Čereňany v mesiaci september 2017.obj. č. 62/2017 13.09.2017 .pdf
  Objednávame u Vás odstránenie samonáletových drevín a kríkov v objekte bývalého vojenského útvaru Čereňany a odstránenie a vyrúbanie stromov až po vyznačení pracovníkom CHKO Nitra a podľa pokynov starostu obce Čereńany. Práce vykonať podľa dohody, že tieto nebudete faktúrovať ale obec bude splácať vyrobenou a odvezenou štiepkou.obj. č. 58/2017 12.09.2017 .pdf
  Objednávame u Vás rezivo hranol 80x150 1 m -90 m na zhotovenie prístrešku na Športovom klube Čereňany + doprava tovaruobj. č. 59/2017 12.09.2017 .pdf
  Objednávame u Vás matričné doklady: rodný list - 20 ks, sobášny list - 50 ks, úmrtný list - 20 ks, žiadosť o uzavretie manželstva - 20 ksobj. č. 56/2017 11.09.2017 .pdf
  Objednávame u Vás: ručník ADAM-lila v počte 150 ks a ručník ADAM-svetlo oranžová v počte 200 ks - Mesiac úcty k staršímobj. č. 57/2017 11.09.2017 .pdf
  Objednávame u Vás bannery o rozmeroch 800 x 50 cm v počte 2 ksobj. č. 55/2017 06.09.2017 .pdf
  Objednávame u Vás úpravu terénu pod stavbu tribúny v areáli Športového klubu Čereňany v sume do 5 000,00 eur vrátane DPH podľa ponuky.obj. č. 52/2017 30.08.2017 .pdf
  Objednávame u Vás výkopové práce, úpravu terénu a zabetónovanie základov domiešavačom pod prístrešky okolo budovy šatni Športového klubu Čereňany v sume do 2 000,00 eur vrátane DPH podľa ponuky.obj. č. 53/2017 30.08.2017 .pdf
  Objednávame u Vás 3 palety šalovacích BT , rozmery 500 x 250 x 200 mm s dovozom.obj. č. 54/2017 30.08.2017 .pdf
  Objednávame u Vás 4 - radovú pevnú tribúnu s prestrešením na vonkajšie ihriská a športoviská, dĺžka tribúny 10,5 m, počet miest na sedenie 75, počet prechodov 1, hĺbka tribúny 3,8 m, celková výška tribúny so zastrešením 4,645 m, sedadlá plastové, farba podľa dokumentácie, poschodia oceľové pozinkované mriežkované rošty. Konštrukcia tribúny a strechy z oceľových pozinkovaných profilov, strecha oblúková, krytina strechy priehľadný lexan. Uvedená cena je za komplet tribúny vrátane dopravy a montáže 15 819,30 EUR.obj. č. 51/2017 18.07.2017 .pdf
  Objednávame u Vás výkopové práce - vjazd na parkovisko pred nákupným strediskom, odvoz výkopovej sutiny a rozhrnutie hliny na urbárskom pzemku, ktorý pôjde do prenájmu obce Čereňany.obj. č. 50/2017 12.07.2017 .pdf
  Objednávame u Vás vytvorenie a spracovanie cintorína obce Čereňany do tlačovej formy: Mapa - 1 ks na obyčajný papier v sume 25 eur 1 ks na fóliu sa vykallkuluje po konzultácií Databáza 2 ks na obyčajný papier v sume 25 eurobj. č. 49/2017 15.06.2017 .pdf
  Objednávame u Vás chliieb v počte 150 ks na akciu guľášovačka v obci Čereňanyobj. č. 48/2017 14.06.2017 .pdf
  Objednávame u Vás výkopové práce na osadenie jedného stĺpa - križovatka ulíc Na Hlodzi-Prievidzskáobj. č. 47/2017 13.06.2017 .pdf
  Objednávame u Vás špekačky v počte 250 ks - akcia MDDobj. č. 44/2017 01.06.2017 .pdf
  Objednávame u Vás opravu bubnovej kosačkyobj. č. 45/2017 01.06.2017 .pdf
  Objednávame u Vás malé igelitové tašky + potlač v počte 300 ks.obj. č. 46/2017 01.06.2017 .pdf
  Objednávame u Vás 120 litrové plastové nádoby s koliečkami v počte 20 ks a 110 litrové plechové nádoby v počte 20 ks.obj. č. 39/2017 22.05.2017 .pdf
  Objednávame u Vás kuchársku knihu receptov šéfkuchára Mariána Filu- Afrodita Čereňany aj s podpisom v počte 10 ks, ktoré bude starosta používať ako prezent.obj. č. 40/2017 22.05.2017 .pdf
  Objednávame u Vás magnetky okrúhle 55 mm v počte 800 ks.obj. č. 41/2017 22.05.2017 .pdf
  Objednávame u Vás kultúrne podujatie - Poľovnícky majáles 2017 konaného dňa 27.5.2017 v dohodnutej sume 450,00 €.obj. č. 42/2017 22.05.2017 .pdf
  Objednávame u Vás odpadkové koše so strieškou, ukotvenie na pätky v počte 6 ks.obj. č. 43/2017 22.05.2017 .pdf
  Objednávame u Vás prekládku elektr. prípojky a elektromerového rozvádzača na Farskej uliciobj. č. 38/2017 18.05.2017 .pdf
  Objednávame u Vás svietidlá EcoLED Zeus 40W v počte 3 ks v cene 295 € s DPH za 1 kus. podľa telefonického dohovoru.obj. č. 37/2017 15.05.2017 .pdf
  Objednávame u Vás WinKONS - Inštalácia a úpravy programu pre rok 2016obj. č. 36/2017 09.05.2017 .pdf
  Objednávame u Vás autobus na odvoz žiakov ZŠ Čereňany na podujatie do areálu Antonstál pri Nemšovej na deň 25. mája 2017 v cene 210,00 eur. Odchod autobusu je o 7,45 hod. od parkoviska pri kultúrnom dome Čereňany.obj. č. 33/2017 05.05.2017 .pdf

  Aktuálne

  15.12.2017
  Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

  Fotogaléria

  PoČasie


  odkazy