Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Objednávky


 • Objednávky

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Objednávame u Vás 120 litrové plastové nádoby s koliečkami v počte 20 ks a 110 litrové plechové nádoby v počte 20 ks.obj. č. 39/2017 22.05.2017 .pdf
  Objednávame u Vás prekládku elektr. prípojky a elektromerového rozvádzača na Farskej uliciobj. č. 38/2017 18.05.2017 .pdf
  Objednávame u Vás svietidlá EcoLED Zeus 40W v počte 3 ks v cene 295 € s DPH za 1 kus. podľa telefonického dohovoru.obj. č. 37/2017 15.05.2017 .pdf
  Objednávame u Vás WinKONS - Inštalácia a úpravy programu pre rok 2016obj. č. 36/2017 09.05.2017 .pdf
  Objednávame u Vás autobus na odvoz žiakov ZŠ Čereňany na podujatie do areálu Antonstál pri Nemšovej na deň 25. mája 2017 v cene 210,00 eur. Odchod autobusu je o 7,45 hod. od parkoviska pri kultúrnom dome Čereňany.obj. č. 33/2017 05.05.2017 .pdf
  Objednávame u Vás zapílenie asfaltu v dĺžke cca 24 b. m. na parkovisku pred nákupným strediskom v obci Čereňany pre položenie zámkovej dlažby.obj. č. 34/2017 05.05.2017 .pdf
  Objednávame u Vás na rok 2017 - videokroniku obce Čereňanyobj. č. 35/2017 05.05.2017 .pdf
  Objednávame u Vás kultúrne vystúpenie "MAGURANKY" na akciu "Stavanie mája" dňa 30. apríla 2017 v obci Čereňany. Začiatok vystúpenia je o 14,00 hodine v dohodnutej sume 450,00 eur.obj. č. 32/2017 25.04.2017 .pdf
  Objednávame u Vás spracovanie vyúčtovania tepla, vody a služieb za rok 2016 - obecné nájomné bytyobj. č. 30/2017 21.04.2017 .pdf
  Objednávame u Vás vykonanie auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016obj. č. 31/2017 21.04.2017 .pdf
  Objednávame u Vás vyhotovenie pečiatok komplet + modrá poduška v počte 2 ks a vyhotovenie podušky 1 ks.obj. č.27/2017 30.03.2017 .pdf
  Objednávame u Vás výsadbu ostrovčeka medzi hlavnou cestou a chodníkom pred záhradkárskym domom v sume 1 050,00 EUR. obj. č. 28/2017 30.03.2017 .pdf
  Objednávame u Vás výmenu telesa podzemného hydrantu pri obecných nájomných bytochobj. č. 29/2017 29.03.2017 .pdf
  Objednávame u Vás právne služby pre obec Čereňany na rok 2017.obj. č. 25/2017 20.03.2017 .pdf
  Objednávame u Vás štrk 16/22 v množstve 12,40 ton.obj. č. 26/2017 20.03.2017 .pdf
  Objednávame u Vás tlač Čerenianskych novín č. 1/2017 v počte 750 kusov.obj. č. 22/2017 15.03.2017 .pdf
  Objednávame u Vás prenájom telocvične pre potreby Sportového klubu Čereňanyobj. č. 23/2017 15.03.2017 .pdf
  Objednávame u Vás vyhotovenie geometrického plánu na stavbu ,,Chodník pri autobusovej zastávke ČEREŇANY-KAŠTIEĽ, Čereňany, P.Č. 1547/2" pre kolaudačné rozhodnutie.obj. č. 24/2017 15.03.2017 .pdf
  Objednávame u Vás služby spojené s vodičom traktora v cene podľa dohody - 4,00 eur/hodinu a iné pomocné práce v cene podľa dohody 3,50 eur/hodinu. Služby vykonávať od 1. apríla 2017 do 31.decembra.2017.obj. č. 21/2017 08.03.2017 .pdf
  Objednávame u Vás vypracovanie žiadosti na envirofond stavby: "Zateplenie objektu Materskej školy, Čereňany: SO 01 Materská škola, SO 02 Hospodárska časť v sume 400,00 EUR podľa telefonického dohovoru v termíne do 13. 03. 2017.obj. č. 20/2017 03.03.2017 .pdf
  Objednávame u Vás vykonať verejné obstarávanie na : "Zateplenie objektu Materskej školy, Čereňany podľa telefonického dohovoru v dohodnutej sume 950 EURobj. č. 16/2017 28.02.2017 .pdf
  Objednávame u Vás vytýčenie pozemku v k.ú. Čereňany podľa geometrického plánu č. 33/2015 Vami vyhotoveného.obj. č. 15/2017 28.02.2017 .pdf
  Objednávame u Vás vykonať verejné obstarávanie na : "Čereňany - odľahčenie vodného toku" podľa telefonického dohovoru v dohodnutej sume 950,00 EURobj. č. 17/2017 28.02.2017 .pdf
  Objednávame u Vás fotenie fašiangových slávnosti a zhotovenie fotografií pre archiváciu tohto podujatia a taktiež pre tlač do Čerenianskych novín v sume 100,00 EUR.obj. č. 18/2017 28.02.2017 .pdf
  Objednávame u Vás CD - nafotenia obce Čereňany s motívom zimy podľa osobného dohovoru z decembra 2016 v sume 200,00 EURobj. č. 19/2017 28.02.2017 .pdf
  Objednávame u Vás PVC tovar (poháre, lyžičky,vidličky,nožíky,tácky, taniere)obj. č. 14/2017 24.02.2017 .pdf
  Objednávame u Vás hudobnú produkciu počas kultúrneho programu "Pochovávanie basy" a hranie do tanca aj na počúvanie dňa 25. februára 2017 v kultúrnom dome v čase od 19,00 hod. do 24,00 hod. v cene 650,00 eur.obj. č. 12/2017 21.02.2017 .pdf
  Objednávame u Vás službu spracovania Žiadosti o dotáciu na prevenciu kriminality MVSR na rok 2017 v nasledujúcom rozsahu: vypracovanie novej Žiadosti o dotáciu, s rozpočtom - v cene 400,00 Eur.obj. č. 13/2017 21.02.2017 .pdf
  Objednávame u Vás inštaláciu a úpravy programu a ročnú uzávierku modulov 2016 - programu WinIBEU.obj. č. 9/2017 13.02.2017 .pdf
  Objednávame u Vás vyhotovenie geometrického plánu na stavbu "Prístavba ZŠ v Čereňanoch I. etapa", ul. Školská na parcele č. 94 pre kolaudačné rozhodnutie.obj. č. 10/2017 13.02.2017 .pdf
  Objednávame u Vás "Výstavba chodníka a čakárne vedľa hlavnej cesty pod Kaštieľom smer Oslany a Nováky - predĺženie a osadenie zábradlia. Práce vykonané naviac mimo projektovej dokumentácie.obj. č. 11/2017 13.02.2017 .pdf
  Objednávame u Vás lavicové nohy na pivné sety v počte 120 ks a stolová noha v počte 60 ks.obj. č. 8/2017 09.02.2017 .pdf
  Objednávame u Vás vypracovanie projektu pre ohlásenie stavby, doplnený o časti v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "Zateplenie materskej školy Čereňany" pre žiadosť o dotáciu z envirofondu.obj. č. 7/2017 03.02.2017 .pdf
  Objednávame u Vás 120 litrové plastové nádoby s koliečkami v počte 20 kusov.obj. č. 6/2017 01.02.2017 .pdf
  Objednávame u Vás zhotovenie geometrického plánu v k. ú. Čereňany pre výstavbu obecných nájomných bytov na dlhodobý prenájom pre obec Čereňanyobj. č. 5/2017 20.01.2017 .pdf
  Objednávame u Vás pre rok 2017 služby spojené s vodičom traktora v cene podľa dohody - 3,50 eur/hodinu a iné pomocné práce v cene podľa dohody 3,00 eur/hodinu.obj. č. 3/2017 11.01.2017 .pdf
  Objednávame u Vás údržbárske práce pre Obec Čereńany podľa pokynov starostu obce (Obecné nájomné byty, ČOV, verejné osvetlenie..) na rok 2017.obj. č. 4/2017 11.01.2017 .pdf
  Objednávame u Vás LED svietidlá 40 W s automatickým polnočným stmievaním pre verejné osvetlenie v počte 34 ks v sume 10 000,00 EUR s DPH podľa telefonického dohovoru a Vašej ponuky prieskumu trhu zo dňa 2.12.2016. Splatnosť faktúry žiadame 28. 02. 2017.obj. č. 2/2017 10.01.2017 .pdf
  Objednávame u Vás službu - posyp miestnych komunikácií obce Čereňany na rok 2017.obj. č. 1/2017 02.01.2017 .pdf
  Objednávame u Vás výrobu nástenných kalendárov v počte 1000 ks.obj. č. 78/2016 12.12.2016 .pdf
  Objednávame u Vás servisnú kontrolu kosačiekobj. č. 77/2016 07.12.2016 .pdf
  Objednávame u Vás opravu závad zistených na STK na vozidle RANAULT Midlum PD 879 DY - hasičské vozidlo. Žiadam Vás o realizáciu opráv podľa cenovej ponuky v sume 1131,05 eur s DPH s tým, že opraviť žiadame v mesiaci december 2016 a faktúrovať v mesiaci január 2017.obj. č. 74/2016 02.12.2016 .pdf
  Objednávame u Vás žeriav na postavenie vianočného stromčekaobj. č. 75/2016 02.12.2016 .pdf
  Objednávame u Vás vianočnú výzdobu: LED odlesky-2 ks, LED preves-1 ks, LED motív - 1 ks, LED cencúľ biela FLASH - 1 ks, napájač-1 ks, B22-47 ks, poštovnéobj. č. 76/2016 02.12.2016 .pdf
  Objednávame u Vás palivové uhlie "bylina kocka" 3,5 tony pre Obecný úrad Čereňany. Kontakt: p. Štefan Bullo - tel.č. 0903607097obj. č. 69/2016 29.11.2016 .pdf
  Objednávame u Vás prenájom projekčnej techniky: projektor, platno, obsluha (prezentácia obce)obj. č. 70/2016 29.11.2016 .pdf
  Objednávame u Vás tovar -vianočné ozdoby (LED motív hviezdičky) v množstve 2 ks.obj. č. 71/2016 29.11.2016 .pdf
  Objednávame u Vás nákup elektromateriálu na OcÚ obj. č. 72/2016 29.11.2016 .pdf
  Objednávame u Vás nákupné poukážky v počte 132 ks, v hodnote 1 nákupnej poukážky 5 eur.obj. č. 73/2016 29.11.2016 .pdf
  Objednávame u Vás " Zhotovenie chodníka pri autobusovej zastávke Čereňany-Kaštieľ smer Oslany" v sume 9 014,09 € s DPH s tým, že podľa osobnej dohody sa tieto práce budú faktúrovať až po ukončení prác. V prípade ukončenia prác v roku 2016 sa tieto práce budú faktúrovať až v roku 2017.obj. č. 67/2016 07.11.2016 .pdf

  Aktuálne


  Momentálne žiadne aktuality.

  Fotogaléria

  PoČasie


  odkazy