Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Komisie

  Komisia finančná a správy obecného majetku

  Predseda:
  Ján Hanus

  Členovia:
  Mgr. Ľuboš Žiško
  Mgr. Ľubomír Macek
  Vladimír Kollár
  Ľubica Vyskočová
  Ing. Richard Masný, PhD
  Alena Matušková (zapisovateľka)

  Komisia školstva, vzdelávania, kultúry a športu

  Predseda:
  Mgr. Ľubomír Macek

  Členovia:
  Mgr. Ľuboš Žiško
  Ľubica Vyskočová
  Mgr. Jana Lackovičová

  Judita Žišková (zapisovateľka)

  Komisia výstavby, územného plánu, pôdneho, lesného a vodného hospodárstva a dopravy

  Predseda:
  Jozef Bartoš

  Členovia:
  Mária Vážanová
  Ing. Monika Školnová

  Ing. Marián Píš

  Judita Žišková (zapisovateľka)

  Komisia verejného poriadku, obchodu, služieb a podnikania

  Predseda:
  Vladimír Debnár

  Členovia:
  Ľubomír Proksch
  Ľubica Vyskočová
  Judita Žišková (zapisovateľka)

  Komisia vo veci ochrany verejného záujmu

  Predseda:
  Mgr. Ľuboš Žiško

  Členovia:
  Ľubomír Proksch
  Vladimír Kollár
  Ľubica Vyskočová

  Judita Žišková (zapisovateľka)

  Komisia inventarizačná, oceňovacia, vyraďovacia a škodová

  Predseda:
  Ľubica Valková

  Členovia:
  Ján Hanus
  Ing. Richard Masný, PhD
  Mgr. Renáta Žišková
  Alena Matušková (zapisovateľka)

  Komisia opatrovateľská a bytová

  Predseda:
  Mária Vážanová

  Členovia:
  Vladimír Debnár
  Juraj Vrtiel
  Mgr. Tatiana Boboková
  Helena Vincúrová (zapisovateľka)  Aktuálne

  15.12.2017
  Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

  Fotogaléria

  PoČasie


  odkazy