Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Aktuálne informácie - archív


Aktivity obce v roku 2017
Dátum pridania 05.01.2018


 

 

 

 

 

V kultúrno spoločenských akciách sme usporiadali:


- na začiatku nového roka sme vítali spoločne nový rok 2017 na Námestí svornosti,
- uskutočnili sme fašiangové oslavy,
- spoločne sme robili stavanie mája,
- v mesiaci máj sme spoločne pripravili majáles v amfiteátri v spolupráci s Čerenianskymi poľovníkmi,
- uskutočnili sme deň matiek v kultúrnom dome,
- usporiadali sme medzinárodný deň detí spoločne so ZŠ a MŠ,
- v apríli a v auguste kladieme vence padlým partizánom za oslobodenie našej obce ako aj pri spomienke na SNP.
- zorganizovali sme Čereniansku gulášovačku – súťaž vo varení gulášu,
- koncom septembra v rámci dní obce sme usporiadali opekanie býka v amfiteátri,
- v mesiaci október sme usporiadali akciu -  úcta k starším,
- v Decembri sme privítali sv. Mikuláša, ktorý rozsvietil vianočný stromček na námestí a ktorému sa potešili všetky deti v počte 220,
- usporiadali sme uvítanie deti do života,
- robili sme videokroniku obce
- vydávame Čerenianske noviny, 3 čísla ročne.

 

V rámci rozvoja, výstavby a zvyšovania imania obce sme uskutočnili tieto akcie:

 

- v ZŠ sme prerobili kotolňu, kde sme nahradili pece na pevné palivo za modernú kotolňu, kde kúrime peletkami a sklad peletiek,
- opravili sme fasádu na kotolni v ZŠ,
- v škole sme vybudovali ohradu od susedov Škarbových,
- prerobili sme sociálne zariadenia v MŠ v sume  3 100,- €,
- vybudovali sme kamerový systém, zameraný na prevenciu kriminality mládeže od 15 do 30 rokov,
- postavili sme tribúnu v areáli ŠK,
- postavili sme prístrešky v okolí šatní,
- v amfiteátri sme obložili sociálne zariadenia WC ženy, muži,
- obložili sme  zasadačku v budove nad bufetom,
- spravili sme výstavbu chodníka vedľa potoka, čím sme prepojili ulicu Potočnú a Farskú,
- vybudovali sme 4 altánky pre účely sv. omše, po našom „chládky“,
- opravili sme bránu na cintoríne za Domom nádeje,
- natreli sme zábradlia na všetkých mostoch,
- osadili sme osvetlenie vedľa hlavnej cesty ul. Prievidzská mnohými úspornými LED svietidlami,
- zakúpili sme novú vianočnú výzdobu,
- zrekonštruovali a vystavali sme vjazd na parkovisko pred COOP Jednota z ulice Pálenická,
- na dome nádeje sme natreli drevené konštrukcie,
- na obecnom úrade sme vymenili pec ústredného kúrenia,
- vybudovali sme stojisko pre nové orientačné tabule na cintoríne,
- rozširovali sme ulicu Farská,
- v amfiteátri sme vystavali časť ohrady od potoka,
- ďalej sme zabezpečovali práce na územnom pláne obce,
- vysadili sme zeleňou 4 obecné priestory,
- v jarných mesiacoch sme vysadili v katastri obce 4 000 ks stromov – smrek, borovica, lipa, javor a buk,
- začali sme s výstavbou tak očakávanej kanalizácie obce ako aj ČOV,
- získali sme do majetku obce objekt vojenského útvaru Čereňany bezplatne,
- počas roka sme zabezpečovali 5-krát kosenie celej obce, odvoz trávy, lístia a celkovú údržbu čistoty a poriadku v obci,
- zabezpečovali sme a odstraňovali všetky vzniknuté problémy tak, ako bolo potrebné,
- urobili sme aj mnoho iných a iných prác, ktoré pokladám za normálne pri chode obce.

 

 

V tomto roku 2018 začíname s výstavbou Obecných nájomných bytov, pokračujeme s výstavbou kanalizácie a čističky odpadových vôd, pripravujeme výstavbu zberného dvora pre našu obec, ako aj výstavbu domu sociálnych služieb v našej obci. Samozrejme ďalej chcem pokračovať s výstavbou športového areálu vybudovaním multifunkčného ihriska. V priestoroch pred domom záhradkárov plánujeme postaviť detské ihrisko. Plánujeme rozšírenie kamerového systému, namontovanie fotopascí a podľa úspešnosti našich žiadostí či už  z dotácii štátu alebo eurofondov budeme budovať a modernizovať našu obec. Ešte raz Vám prajem veľa pevného zdravia, šťastia, aby sme aj tento rok mali aspoň tak úspešný ako ten minulý.


Ďakujem

      Ján Mokrý – starosta obce

návrat ...


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy