Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Aktuálne informácie - archív


Kompostovanie v obci
Dátum pridania 14.03.2017


Poďme správne robiť správnu vec.

 

Starosta obce Ján Mokrý, spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva a pracovníkmi obecného úradu pripravujú v týchto dňoch ako ďalej rozšíriť separáciu komunálneho odpadu a pripravujeme začať kompostovať odpad, ktorý sa kompostovaním zhodnotí a obsah smetných nádob sa v letných mesiacoch zmenší o materiál zo záhrad, z domácnosti, ktorý sa môže kompostovať.

 

Marcové noviny (2017) by som chcel využiť aj na informáciu našich spoluobčanov o kompostovaní a urobiť si prieskum pomocou návratiek, koľko obyvateľov, čiže rodinných domov má záujem o kompostovanie. Veď zo zákona obec musí poskytnúť kompostéry, na ktoré štát prispieva ja finančne – dotáciami, len sa treba rozhodnúť, akým spôsobom.

 

Vzhľadom na to, že nemáme žiaden obecný pozemok, ktorý by sme mohli vyčleniť ako zberný dvor, kde by sme zbierali všetky druhy odpadov, chcem začať kompostovanie BIO odpadu, ktorý sa skladá z pokosenej trávy, lístia, konárov stromov, drevených pilín, či trusu hospodárskych zvierat.

 

Podľa záujmu o kompostovanie pristúpime k zakúpeniu kompostérov. Tu chcem zdôrazniť, že aj ten občan, ktorý nemá záhradku na sadenie, čiže myslí si, že nemá kde použiť svoj vyprodukovaný kompost, tento môže ponúknuť susedovi, alebo ďalšiemu občanovi, ktorý bude mať o tento kompost záujem. Až keď začneme kompostovať, budeme riešiť ďalšie problémy s tým spojené, ktoré sa s kompostovaním vyskytnú. 

 

V prvej fáze by som chcel osloviť všetkých, ale vzhľadom na to, že jeden kompostér, ktorý je kvalitný a na dlhšie obdobie stojí cca 100,- € budem rád, že začnú kompostovať občania, ktorí ho začnú využívať, ktorí majú vzťah k životnému prostrediu a k prírode a od ktorých sa budeme všetci učiť.

 

Samozrejme podľa záujmu o kompostéry pristúpime v obecnom zastupiteľstve k riešeniu zakúpenia konpostérov, ich kvality ako aj množstva. Dúfam, že aj tento problém a úlohu, ktorá je kladená na samosprávu začneme napĺňať k spokojnosti seba, našich spoluobčanov a životného prostredia našej obci.

 

Priloženú návratku v Čerenianskych novinách vrátiť podpísanú na obecný úrad.

Prípadne znehodnotenú, či stratenú návratku si môžete stiahnuť a vytlačiť aj z tejto stránky. 

 

5

Návratka na siahnutie

návrat ...


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy