Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Aktuálne informácie - archív


Podpora opatrovateľskej služby


 

 

 

 

 

 


"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"

 

PLAGÁT PROJEKTU

 


Obec Čereňany realizuje projekt: "Podpora opatrovateľskej služby v obci Čereňany II."
Prioritná os: 8. REACT - EU


Špecifický cieľ: 8.1.1. Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Trvanie projektu: 12/2021-11/2023

 

 


Typ prjektu: Dopytovo orientovaný                 Výška NFP: 65 280,00 EUR
www.employment.gov.sk                                        www.ludskezdroje.gov.sk


návrat ...


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy