Connected successfully
Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Kultúrne pamiatky

  Kaštieľ Čereňany


  Číslo ÚZPF 824/1
  Zaužívaný názov NKP kaštieľ rod. Majthényi
  Zaužívaný názov PO hotel, reštaurácia Afrodita
  Doba vzniku okolo 1640
  Dátum vyhl. za KP 31.10.1963
  Číslo rozhodnutia SKK ONV PRIEVIDZA 55/63

   

   

  Park pri kaštieli


  Číslo ÚZPF 824/2
  Zaužívaný názov NKP kaštieľ rod. Majthényi
  Zaužívaný názov PO Park pri kaštieli
  Doba vzniku1.pol.20.st.
  Dátum vyhl. za KP 31.10.1963
  Číslo rozhodnutia SKK ONV PRIEVIDZA 55/63

   

  Rímskokatolícky farský kostol sv. Márie Magdalény


  Číslo ÚZPF823/1
  Zaužívaný názov NKP farský kostol Márie Magdalény
  Zaužívaný názov PO farský kostol Márie Magdalény
  Doba vzniku13.st.
  Dátum vyhl. za KP 31.10.1963
  Číslo rozhodnutia SKK ONV PRIEVIDZA 55/63

   







  Aktuálne

  15.12.2021
  Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

  Fotogaléria

  PoČasie

  iMeteo.sk

  odkazy