Connected successfully
Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

História obce

  Osídlenie v oblasti obce Čereňany, ktorá patrí k obciam ležiacim v južnej časti Hornonitrianskej kotliny, dokazuje hradisko objavené a podpísané Štefanom Janšákom v roku 1928 v Zborníku „Novoobjavené hradiská slovenské“. Podľa archeológov a historikov možno položiť hradiská do obdobia 4. – 5. storočia pred naším letopočtom. Prvá písomná zmienka o obci Čereňany je z roku 1329. Obec bola v tom období príslušenstvom Bojnického panstva. Keď bol postavený hrad Sivý kameň, stala sa súčasťou jeho panstva, čo okrem iného dokazuje písomná zmienka z roku 1388.


  V obci sa zachoval dodnes kostol sv. Márie Magdalény. Bol postavený okolo roku 1440 v gotickom slohu s prvkami pozdnej gotiky, prestavaný v rokoch1651, 1710 a v roku 1876 bola vykonaná jeho generálna oprava. Už pri oprave v roku 1710 bol zbarokizovaný. Hlavný oltár bol postavený v empírovom slohu. Jeden zvon vo veži pochádza z roku 1818 a druhý z roku 1921. V roku 1974 bola vybudovaná nová elektroinštalácia a bolo namontované žiarivkové osvetlenie. V roku 1983 bolo nainštalované elektrické vykurovanie a vroku 1987 bol pokrytý medeným plechom. V roku 1996 bola vykonaná generálna oprava fasády kostola.

  Ďalšou historicky významnou stavbou, ktorá sa zachovala, je kaštieľ. Bol postavený okolo roku 1640 ako stavba južného kastelu so štyrmi okrúhlymi vežami na rohoch.. Mal pôvodne charakter opevnenej stavby a bol obklopený vodnou priekopou. Pri ďalších stavebných zásahoch bol jeho vzhľad zmenený v klasicistickom štýle, s lyzénami a stredným ryzalitom. Majiteľmi kaštieľa boli pôvodne Majthényiovci, neskôr Hunyadiovci. V závere 19. stor. ho vlastnila rodina Kaltenbachová, neskôr grófka Shemper. Pred 1. svetovou vojnou ho vlastnil Edmund Vépy Wongronitsch. Ako zbytkový veľkostatok (jeho súčasť) bol kaštieľ po roku 1920 predaný JUDr. Metodovi Bellovi, prezidentovi Zemědelskej rady na Slovensku. Rodina Bellovcov vlastnila kaštieľ do roku 1949. Po roku 1950 v ňom bolo riaditeľstvo Štátneho majetku, od roku 1955 v ňom sídlil do roku 1992 Miestny národný výbor Čereňany. V reštitúcii bol kaštieľ vydaný oprávneným osobám rodiny Bellovcov – vnukom pôvodného majiteľa, ktorí ho následne predali firme XANDRA, s. r. o. Táto firma vykonala generálnu opravu kaštieľa. V súčasnej dobe sa v kaštieli nachádza reštaurácia AFRODITA.


  Ďalšou zachovanou stavbou v obci, ktorá je svedkom histórie obce, je mlyn na Žiarskom potoku. Už v roku 1659 bolo zmluvou riešené užívanie vodného mlyna, ktorý bol majetkom paulínskeho kláštora sv. Jána Krstiteľa v Horných Lefantovciach. Ďalšia zmluva bola uzavretá medzi kláštorom a Ondrejom a Ladislavom Hunyadiovcami v roku 1718. Výška árendy sa vtedy upravila z pôvodných 9 zlatých na 20 zlatých ročne. Hunyadiovci sa vtedy zaviazali udržiavať mlyn v dobrom stave. Možno aj vďaka ustanoveniam vtedajšej zmluvy sa mlyn zachoval a je v prevádzke dodnes.


  Súčasťou hospodárskych budov panstva patriaceho ku kaštieľu bol majer a to spolu s budovou, ktorá sa volala „majer“ a slúžila na ubytovanie bírešov a nádenníkov na panstve. Táto budova sa zachovala do roku 1992, kedy následkom podmáčania základov spadol celý predný múr a musela byť z dôvodu bezpečnosti obyvateľov asanovaná.

   

  Zoznam richtárov, predsedov a starostov obce od najstarších čias do súčasnosti:

   

  1505 Kristín 1790 Ján Krabáč 1948-1951 Jozef Obžera
  1674 Štefan Branik 1801 Matúš Hanuš 1951-1952 Jozef Mešina
  1698 Martin Goča 1814 Jozef Barnák 1952-1954 Štefan Gavliak
  1708 Martin Goča 1852 Jozef Slúka 1954-1956 Karol Štálik
  1714 Ján Gupka 1854-1858 Michal Mlátko do r. 1957 Jozef Mešina
  1720 Martin Jalakša 1876-1880 Ján Vážan 1957-1959 Jozef Adamec
  1722 Adam Mešina 1882 Ondrej Gogora 1959-1964 Štefan Gavliak
  1726 Ján Spíš 1910-1914 Ján Vážan Jozef Žufovský
  1733 Peter Jalakša 1923-1925 Jozef Vážan Anton Kollár
  1745 Juro Dodok 1930 Jozef Goča 1990-2007 Ján Mokrý
  1769 Štefan Košian 1934-1939 Michal Michalík 2008-2014 Stanislav Sluka
  1774 Jano Spáč 1939-1941 Ján Slúka 2014-2018  Ján Mokrý
  1776 Michal Matejka 1941-1946 Štefan Košian 2019-2022 Richard Masný
  1781 Jozef Kozák 1946-1948 Ján Mešina  Aktuálne

  15.12.2021
  Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

  Fotogaléria

  PoČasie

  iMeteo.sk

  odkazy