Connected successfully
Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Zmluvy do 31.3.2022


 • Zmluvy

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu.StVPS, a.s. 21.02.2023 .pdf
  Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu.StVPS, a.s. 21.02.2023 .pdf
  Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu. StVPS, a.s. 21.02.2023 .pdf
  Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu.StVPS, a.s. 21.02.2023 .pdf
  Zmluva o pripojení obecného úradu na optický internetZmluva Kinet 31.03.2022 .pdf
  Zmluva o nájme nebytových priestorov priemyselnom objekte obce Čereňany - montáž kostier sedacích súprav + sklad DREVEX-D, s.r.o. 31.03.2022 .pdf
  Zmluva o nájme nebytových priestorov v priemyselnom objekte obce Čereňany - účel: uskladnenie materiáluJán Baláž 31.03.2022 .pdf
  Zmluva o nájme nebytových priestorov v priemyselnom objekte v obci Čereňany - účel: parkovanie kamiónuJozef Čatloš 31.03.2022 .pdf
  Dodatok č. 1/2022 k zmluve o nájme nebytových priestorov. OK-Metallbau s.r.o. 31.03.2022 .pdf
  Zmluva o zriadení vecného bremena - právo vstupu. Jozef Mokráň 23.03.2022 .pdf
  Dodatok č. 1/2022 k zmluve o nájme nebytových priestorov. ChemMix s.r.o. 28.02.2022 .pdf
  Nájomná zmluva - nová bytovkaPaulina Sobotová 24.02.2022 .pdf
  Doatok č. Z_22_0053 k znluve o poskytnutí služieb. DATALAN, a.s. 23.02.2022 .pdf
  Darovacia zmluva - tablety zo sčítania obyvateľov domov a bytov Slovenská republika - Štatistický úrad SR 08.02.2022 .pdf
  Zmluva o poskytnutí služieb - štatistika zmien vlastníkov za predchádzajúci rok. Národná geograficko informačná, s.r.o. 07.02.2022 .pdf
  Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov v priemyselnom objekte obce Čereňany - kanceláriaChemMix, s.r.o. 31.01.2022 .pdf
  Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavySSD 31.01.2022 .pdf
  .pdf
  Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 26/PO/2020 o nájme nebytových priestorov. AGM-TRADE s.r.o. 25.01.2022 .pdf
  Dodatok č. 5 k Zmluve o odvoze a zneškodnenií odpadu. EKO Hunka, s.r.o. 24.01.2022 .pdf
  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022.Športový klub Čereňany 11.01.2022 .pdf
  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022.DHZ Čereňany 11.01.2022 .pdf
  Nájomná zmluva pre hudobnú skupinu Hôrky, organizácie a dobrovoľnícke slupiny v obci Čereňany. Urbárske pozemkové spoločentvo 10.01.2022 .pdf
  Dodatok č.1/2022 k Zmluve o nájme nebytových priestorov v priemyselnom objekte CKN parc. č. 1774/1. Účel: poľnohospodárstvo. Ing. Denis Gális Gazdovstvo Galis 31.12.2021 .pdf
  Dodatok č.2/2021 k Zmluve o spolupráci obcí s MUDr. Mariem Mezgou, s.r.o.. Dodatok č.2/2021 16.12.2021 .pdf
  Kupna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, predaji majetku obce Tomáš Bartoš 15.12.2021 .pdf
  Kupna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, predaji majetku obce Jozef Bartoš 15.12.2021 .pdf
  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku. DHZ Čereňany 09.12.2021 .pdf
  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čereňany za rok 2021. DHZ Čereňany 09.12.2021 .pdf
  Dohoda č. 21/12/012/57 - realizácia aktivačnej činnosti v obci. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza 06.12.2021 .pdf
  Dodatok č. 6 k zmluve o dielo uzavrenej podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o. 03.12.2021 .pdf
  Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice. OZ Šťastné lapky 01.12.2021 .pdf
  Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnostiosobnyudaj.sk, s.r.o. 22.11.2021 .pdf
  Dodatok 1/2021 k Zmluve o nájme nebytových priestorov. Vladimír Korenčík - EKOPELETY ,s.r.o. 18.11.2021 .pdf
  Zmluva o nájme nebytových priestorov v priemyselnom objekte obce Čereňany za účelom: Skladovanie materiáluALFA Reality Group, s.r.o. 18.11.2021 .pdf
  DOHODA č. 21/12/010/81 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektroých zákonov.Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza 15.11.2021 .pdf
  Zmluva o nájme nebytových priestorov v priemyselnom objekte obce Čereňany. BAMATD s.r.o. 15.11.2021 .pdf
  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Podpora opatrovateľskej služby II v obci ČereňanyMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 15.11.2021 .pdf
  Hromadná licenčná zmluva - udelenie súhlasu využitia autorského zákona súôsobom verejného prenosu a technického predvedenia. SOZA 10.11.2021 .pdf
  Zmluva o nájme nebytových priestorov v priemyselnom objekte v obci Čereňany - účel: uskladnenie nákladného automobilu a manipulačnej techniky.Peter Školna 29.10.2021 .pdf
  Zmluva o nájme nebytových priestorov v priemyselnom objekte obce Čereňany za účelom: Uskladnenie stavebných tvárnicRadoslav Žiško 29.10.2021 .pdf
  Zmluva o nájme nebytových priestorov v priemyselnom objekte v obci Čereňany - účel: parkovanie nákladného vozidla - AC súpravaABS Bonifer Slovakia s.r.o. 30.09.2021 .pdf
  Dodatok č. 1/2021 k zmluve o nájme nebytových priestorov v priemyselnom objekte v obci Čereňany - účel: skladovanie tovaru, základná údržba vlastných nákladných vozidiel (výmena pneumatík, oprava osvetlenia, výmena poškodených dielov. J.M.F., s.r.o. 30.09.2021 .pdf
  Dodatok č.1/2021 k Zmluve o nájme nebytových priestorov v priemyselnom objekte v obci Čereňany - účel: sklad, skladovanie kolies zákazníkom, skladovanie nových a zánovných pneumatík, sklad nových a použitých náhradných dielov a drobného príslušenstvaMatúš Polerecký, M.P.PNEUSERVISa AUTOSERVIS 30.09.2021 .pdf
  Zmluva o nájme nebytových priestorov v priemyselnom objekte v obci Čereňany - účel: skladovací priestor materiáklu rôzneho druhu, momo nebezpečného materiálu. Mgr. Andrea Bartošová 30.09.2021 .pdf
  Zmluva o nájme nebytových priestorov v priemyselnom objekte v obci Čereňany - účel: stolárske a zámočníclá práce. Nábytok Dávid - Dávid Šurkala 30.09.2021 .pdf
  Zmluva o nájme nebytových priestorov v priemyselnom objekte v obci Čereňany - účel: skladovací priestorŠtefan Šurkala 30.09.2021 .pdf
  Zmluva o zriadení vecného bremena. SSD a.s. 17.09.2021 .pdf
  Kupná zmluva - kuchyňa v priemyselnom objekte obce Čereňany. Jozef Mokráň 14.09.2021 .pdf
  Prenájom amfiteátra na vystúpenie skupiny KollárovciZmluva prenájom amfiteátra - Josip 10.09.2021 .pdf
  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 0220110570 - nájom pozemku KNC parc. č. 1538/3 o výmere 25 m2. Slovak Telekom a.s. 12.08.2021 .pdf

  Aktuálne

  15.12.2021
  Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

  Fotogaléria

  PoČasie

  iMeteo.sk

  odkazy