Connected successfully
Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Žiadosti a tlačivá


 • Ziadosti a tlacivá

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavbyŽiadosť o vydanie potvrdenia 04.07.2018 .pdf
  Žiadosť o vykonanie zápisu do katastra nehnuteľnostíŽiadosť o zápis v katastri nehnuteľností 07.06.2018 .pdf
  Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obceŽiadosť o dotáciu 12.05.2017 .rtf
  Evidencia žiadosti o dotáciu z rozpočtu obceEvidencia žiadosti k dotácii 12.05.2017 .rtf
  Čestné vyhlásenie k žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obceČestné vyhlásenie 12.05.2017 .rtf
  Zúčtovanie dotácie z rozpočtu obceZúčtovanie dotácie 12.05.2017 .rtf
  Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v obci ČereňanyŽiadosť o pridelenie bytu 10.04.2017 .pdf
  Žiadosť o vyjadrenie k inžinierskym sieťam StVPSŽiadosť o vyjadrenie vodári 10.04.2017 .pdf
  Žiadosť o zmenu údajov v katastri nehnuteľnostíZmena v KN 10.04.2017 .pdf
  Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2016 (platné od 1.1.2017)Tlačivo daňové priznanie FO A za 2016 20.01.2017 .pdf
  Potvrdenie - Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2016 (platné od 1.1.2017)Tlačivo daňové priznanie FO A potvrdenie za 2016 20.01.2017 .pdf
  Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2016 (platné od 1.1.2017)Tlačivo daňové priznanie FO B za 2016 20.01.2017 .pdf
  Potvrdenie daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2016 (platné od 1.1.2017)Tlačivo daňové priznanie FO B potvrdenie za 2016 20.01.2017 .pdf
  Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácieŽiadosť na rozkopanie komunikácie 03.10.2016 .pdf
  Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 2016Predĺženie umiestnenia stavby 2016 14.04.2016 .rtf
  Návrh na predĺženie platnosti stavebného povolenia 2016Predĺženie stavebného povolenia 2016 14.04.2016 .rtf
  Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 2016Predĺženie dokončenia stavby 2016 14.04.2016 .rtf
  Návrh na vydanie územného rozhodnutia 2016Vydanie územného rozhodnutia 2016 07.04.2016 .rtf
  Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie 2016Dodatočné stavebné povolenie 2016 07.04.2016 .rtf
  Návrh na kolaudáciu stavby a vydanie kolaudačného rozhodnutia 2016Návrh na kolaudáciu stavby 2016 01.01.2015 .rtf
  Žiadosť o zmenu užívania stavby alebo jej časti 2016Zmena užívania stavby 2016 01.01.2015 .rtf
  Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením 2016Zmena stavby 2016 01.01.2015 .rtf
  Ohlásenie drobnej stavbyOhlásenie drobnej stavby 01.01.2015 .pdf
  Ohlásenie stavebných úpravOhlásenie stavebných úprav 01.01.2015 .pdf
  Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla stavbyŽiadosť o súpisné číslo 01.01.2015 .pdf
  Žiadosť o stavebné povolenie 2016Žiadosť o stavebné povolenie 2016 01.01.2015 .rtf
  Žiadosť o odstránenie stavby alebo jej časti 2016Žiadosť o odstránenie stavby 2016 01.01.2015 .rtf
  Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovaniaMalý zdroj znečisťovania 01.01.2015 .pdf
  Žiadosť o vrátenie poplatku (alebo jeho časti) za komunálny odpadVrátenie poplatku za odpad 01.01.2015 .pdf
  Žiadosť o odpustenie - zníženie poplatku za komunálny odpad Odpustenie poplatu za odpad 01.01.2015 .pdf

  Aktuálne

  15.12.2021
  Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

  Fotogaléria

  PoČasie

  iMeteo.sk

  odkazy