Connected successfully
Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2022

  Výsledky volieb 2022 do našej samosprávy

   

   

  Zvolený starosta

  Richard Masný  550  získaných hlasov  67,56 % získaných hlasov
   


  814 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu

  Účasť voličov bola 56,42 %

  Zapísaných voličov  1 471
  Vydaných obálok   830
  Odovzdaných obálok   830


  Platné hlasy pre kandidátov na starostu:

   

  Richard Masný – 67,56 %  550 hlasov

  Vladimír Kollár – 32,43 %  264 hlasov


  Obecné zastupiteľstvo Čereňany zvolené 29.10.2022

   

         Meno

       Strana

    Počet hlasov  

      
  Ľuboš Žiško

  KDH

  456

  zvolený
  Daniel Kučerka

  NEKA

  445

  zvolený
  Petra Hudecová

  NEKA

  404

  zvolená
  Ľuboslav Žufovský

  NEKA

  401

  zvolený
  Lucia Kováčová 

  KDH

   367

  zvolená
  Ľubomír Macek 

  NEKA 

  354

  zvolený
  Mária Stacherová

  KDH 

  312

  zvolená

      


  Počty hlasov kandidujúcich, ktorí neboli zvolení do OZ


  Jozef Bartoš    Hlas - SD, SMER - SD    294
  Jana Mlátková    NEKA    242
  Ľubica Vyskočová    NEKA    238
  Miroslav Bobok    SNS    206
  Tomáš Škarba    NEKA    205
  Monika Škarbová    NEKA    118

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby zastupiteľstva TSK.pdf26.09.2022
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu TSK.pdf26.09.2022
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Čereňany.pdf14.09.2022
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva obce Čereňany.pdf14.09.2022
  Informácie o spôsobe hlasovania.pdf11.08.2022
  Menovanie zapisovateľa volebnej komisie.pdf11.08.2022
  Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022.pdf11.08.2022
  Právo voliť a byť volený - samosprávny kraj.pdf11.08.2022
  Informácia o utvorení volebných okrskov o určení volebnej miestnosti.pdf11.08.2022
  Zverejnenie E-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie.pdf11.08.2022
  Právo voliť a byť volený - samospráva obcí.pdf11.08.2022  Aktuálne

  15.12.2021
  Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

  Fotogaléria

  PoČasie

  iMeteo.sk

  odkazy