Connected successfully
Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Odvoz odpadov

  Komunálny odpad

  Podľa zmluvy o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č.4/2008 zo dňa 15. 12. 2009 a v zmysle jej dodatkov cyklus vyvážania odpadu je v letnom období t. j. od 1. mája do 30. septembra každý druhý utorok a v zimnom období t. j. od 1. októbra do 30. apríla každý utorok.

  Separovaný odpad (plasty, sklo, kovy a papier)

  Separovaný odpad sa vyváža podľa nasledovného harmonogramu


   

   

   

  Veľkoobjemový odpad

  Vývoz odpadu veľkoobjemovými kontajnermi sa uskutočňuje dva krát za rok, na jar a na jeseň.

  Elektroodpad - zbieraný nepretržite pri obecnom úrade

  Pneumatiky - zbierané nepretržite pri obecnom úrade  Aktuálne

  15.12.2021
  Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

  Fotogaléria

  PoČasie

  iMeteo.sk

  odkazy