Connected successfully
Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Aktuálne informácie - archív


Darujte nám 2% z daní - ZŠ Čereňany
Dátum pridania 10.02.2015


Darujte nám 2% z daní

 

 

 

 

 

 

Základná škola s materskou školou Čereňany sa na Vás všetkých obracia s prosbou, ktorá pomôže najmä našim deťom a žiakom.

Prosíme Vás o darovanie 2% zo svojich daní za minulý kalendárny rok. Naše občianske združenie splnilo všetky náležitosti, aby sme mohli aj od Vás prijať sumu, ktorá pomôže. Pomôže skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole alebo v materskej škole. Nenechajte teda tieto 2% štátu, ale "posuňte“ ich nám. Všetky deti a žiaci Vám budú vďačné.

Ak sa rozhodnete darovať 2% nášmu občianskemu združeniu, tlačivá na poukázanie tejto sumy nájdete na stránke obce www.cerenany.sk v sekcii iné dokumenty, alebo na stránke školy www.zscerenany.edu.sk.

 

Už teraz vám ďakujeme

 

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

15.1.2015- Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2015

 

15.2.2015 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

 

31.03.2015 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

 

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

 

31.03.2015 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2015 môže poukázať iba 1,5% z dane.

 

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

 

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

 

30.4.2015 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

návrat ...


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy