Connected successfully
Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Aktuálne informácie - archív


WiFi Pre teba II
Dátum pridania 12.10.2023


 

 

 

 

 

 

 

Oznámenie o realizácii projektu


Názov projektu: Wifi pre Teba II
ITMS2014+: 311071CFW7
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Čereňany, Pálenická č. 491/4, 972 46 Čereňany
Miesto realizácie: Obec Čereňany
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.


1. Obecný úrad
2. Hasičská zbrojnica
3. Základná škola
4. Kaštieľ
5. Hasičská zbrojnica
6. Cintorín
7. Futbalový štadión
8. Park
9. Potraviny
10. Amfiteáter

 

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt bol dňa 02.08.2023 úspešne zrealizovaný. Počas realizácie sa nevyskytli žiadne problémy. Bezplatná WiFi sieť je spustená a sprístupnená obyvateľom obce a verejnosti.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán – Ministerstvo dopravy SR: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán:

návrat ...


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy