Connected successfully
Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Aktuálne informácie - archív


SMS na tiesňovú linku
Dátum pridania 17.05.2018


 

 

 

 

Kedy nezasielať SMS na číslo tiesňového volania 112!
 
• ak pomoc skutočne nepotrebujete, nakoľko  blokujete číslo tiesňového volania 112 pre tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú;
 
• ak chcete len zistiť, či služba zasielania SMS je funkčná;
 
• ak chcete ohlásiť vymyslenú udalosť;
 
• ak si chcete len s niekým  písať;
 
• ak sa chcete len informovať  o niečom, čo nesúvisí s ohrozením života, zdravia, majetku alebo životného prostredia
   


Blokovanie čísla tiesňového volania 112 neodôvodnenou alebo zlomyseľnou komunikáciou môže spôsobiť oneskorenie pomoci  pre ľudí, ktorí pomoc skutočne potrebujú. 
 
Upozorňujeme, že za zneužitie SMS blokovaním alebo neodôvodneným vyžiadaním pomoci hrozí rovnaká sankcia ako v prípade zneužívania hlasovým volaním – pokuta do výšky 1659 EUR, podľa § 19 ods. 2 zákona č.129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme, v znení neskorších predpisov. 
 
 
Vážení priatelia, v rukách držíte informačný leták o tom, akým spôsobom správne využívať SMS na číslo tiesňového volania 112. Zasielanie SMS na číslo tiesňového volania 112 bolo stanovené ako nástroj predovšetkým  pre sluchovo znevýhodnených občanov na privolanie pomoci v tiesni  a pri mimoriadnych udalostiach, teda v situáciách, pri ktorých je bezprostredne ohrozený váš život, zdravie alebo majetok, alebo je ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie vo vašom okolí, a potrebujete bezodkladnú pomoc záchranných zložiek, napríklad zdravotníkov, hasičov alebo polície.  


Kedy zasielať SMS na číslo  tiesňového volania 112? 
 
SMS zasielajte vtedy, keď sa vy alebo niekto vo vašom okolí ocitne v tiesni, alebo ste svedkom mimoriadnej  udalosti, a nie je možné privolať  pomoc hlasovým volaním na číslo tiesňového volania 112.
 
Kto môže zasielať SMS na číslo  tiesňového volania 112?
 
Zasielanie SMS na číslo tiesňového volania 112 je možné z akéhokoľvek mobilného telefónu, v ktorom  je vložená SIM karta niektorého  z telekomunikačných operátorov  pôsobiacich na Slovensku.
SMS na číslo tiesňového volania 112 je určená predovšetkým pre sluchovo znevýhodnených občanov,  ale v prípade, keď nie je možné  uskutočniť tiesňové volanie, môže SMS na číslo tiesňového volania 112 odoslať každý. Zasielanie SMS  na číslo tiesňového volania 112  je bezplatné.


Pri písaní SMS je potrebné  na číslo tiesňového volania 112 napísať stručne a jasne:
 
Čo sa stalo?  (napríklad: zdravotný problém, úraz, dopravná nehoda, požiar, napadnutie a iné). 
 
Kde sa stalo?  (napíšte, kam je potrebné vyslať  pomoc, najlepšie adresu vrátane  názvu obce alebo záchytný bod, ako napr. križovatka či iný  orientačný bod).
 
Ak je to možné, uveďte aj: 
Komu sa stalo?  (najmä či ide o muža, o ženu alebo o dieťa a počet postihnutých osôb).
Kedy sa stalo?
Ďalšie potrebné informácie  (závisí od situácie).


 
 
Ako komunikovať s operátorom čísla tiesňového volania 112?
 
Pri vyžadovaní pomoci na čísle  tiesňového volania 112 cez SMS  je potrebné komunikovať stručne, vecne a držať sa pokynov operátora, aby sa skrátil čas potrebný  na zistenie informácií potrebných  pre poskytnutie pomoci. 
 
Po doručení SMS vám príde z čísla tiesňového volania 112 potvrdenie, že SMS bola doručená. Potvrdenie znamená, že operátor čísla  tiesňového volania 112 už vašu  tieseň rieši a nie je potrebné zasielať SMS opakovane.
 
Podľa toho, o akú udalosť pôjde,  operátor čísla tiesňového volania 112 vám v prípade potreby môže ešte  formou spätnej SMS klásť otázky, aby získal informácie nevyhnutné  pre poskytnutie pomoci, a tiež vám bude dávať pokyny na ochranu vášho života a zdravia alebo majetku,  či na ochranu života a zdravia alebo majetku ľudí vo vašom okolí.

návrat ...


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy