Connected successfully
Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Aktuálne informácie - archív


Oznam o prerušení distribúcie elektriny
Dátum pridania 12.07.2017


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 


Vážená obec/mesto,
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme,


že v termíne od: 17.08.2017 08:00 do: 17.08.2017 15:30


 

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.
Zároveň sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu pri informovaní občanov Vašej obce/mesta o plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za účelom zabránenia a predchádzania vzniku škôd.
Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.
V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5  zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.
Ďakujeme Vám za Vašu ústretovosť vo veciach poskytovania služieb pre občanov ohľadom informovania o plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 
Ing. Pavol Pekár riaditeľ sekcie Dispečingy SSE - Distribúcia, a.s.

 

EIC kód odberného miesta    Časť obce Ulica  Číslo domu popisné


24ZSS6205089000G     Čereňany Fančová      0
24ZSS6316357000X     Čereňany Fančová      0
24ZSS6315934000Q     Čereňany Fančová    161
24ZSS6021855000W    Čereňany Fančová    170
24ZSS6021856000R     Čereňany Fančová    172
24ZSS6021858000H     Čereňany Fančová    173
24ZSS6021859000C     Čereňany Fančová    174
24ZSS6021860000E     Čereňany Fančová    174
24ZSS60218610009     Čereňany Fančová    181
24ZSS60218620004     Čereňany Fančová    186
24ZSS602186300AG   Čereňany Fančová    187
24ZSS6021864000V    Čereňany Fančová    188
24ZSS6021865000Q    Čereňany Fančová    189
24ZSS6302149000A    Čereňany Fančová    190
24ZSS6302150000C    Čereňany Fančová    190
24ZSS6021868000B    Čereňany Fančová    191
24ZSS60218690006    Čereňany Fančová    192
24ZSS60218700008    Čereňany Fančová    193
24ZSS60218710003    Čereňany Fančová    194
24ZSS6021872000Z    Čereňany Fančová    195
24ZSS6021874000P    Čereňany Fančová    196
24ZSS6021876000F    Čereňany Fančová    197
24ZSS6021877000A   Čereňany Fančová    198
24ZSS60218780005    Čereňany Fančová    200
24ZSS60218790000    Čereňany Fančová    201
24ZSS6205090000I     Čereňany Fančová    359
24ZSS6021996000X    Čereňany Štále          0
24ZSS6021992000G    Čereňany Štále       175
24ZSS6021993000B    Čereňany Štále       176
24ZSS60219950001    Čereňany Štále        177
24ZSS6021997000S    Čereňany Štále        179
24ZSS6021998000N    Čereňany Štále       182
24ZSS6021999000I     Čereňany Štále        182
24ZSS6022000000O    Čereňany Štále       183
24ZSS6022001000J     Čereňany Štále       184

návrat ...


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy