Connected successfully
Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Aktuálne informácie - archív


Pohľadnice obce Čereňany


Vzhľadom na to, že chceme byť mladá rozvíjajúca sa obec, obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 10.12.2015 schválilo členstvo v organizácii „Oblastná organizácia cestovného ruchu región Horná Nitra – Bojnice“.

     Nakoľko sa chceme prezentovať, bolo nutné vydať  materiál, ktorý je nenáročný na financie, ale na pripomenutie veľmi pekný a ľahkým spôsobom sa dostane do pozornosti občanov v širokom ako aj v blízkom okolí.

     Pohľadnice boli vydané : prvá s motívom 25. výročia vzniku farnosti Čereňany, kde je znázornený kostol sv. Márie Magdalény a tri kaplnky vybudované v obci. Ide o kaplnky - Oáza Pokoja Panny Márie Medžugorskej, kaplnka Panny Márie na Fančovej a kaplnka Panny Márie Lurdskej.

     Druhá pohľadnica je vydaná ako dokument zo života obce občanov. Tu chceme poukázať aj iným občanom, že naša obec je akcie schopná, neprežíva len zo dňa na deň, ale naši občania majú možnosť kultúrno-spoločenského vyžitia, čo aj využívajú a dôkazom toho sú veľmi pekné akcie s množstvom občanov nielen našich, ale dovolím si tvrdiť, že s celého regiónu.

     Tretia pohľadnica ma motív zimný. Aj touto pohľadnicou chceme pripomenúť pohľady obce v tomto období. Pri všetkých pohľadniciach sme chceli dosiahnuť to, aby sme zvýšili povedomie našim mladým občanom, ktorí vyrastajú v našej obci, aby sa mohli vidieť a týmto spôsobom sa prezentovať voči iným obciam, či mestám. Tieto pohľadnice je možné si zakúpiť v predajni Jána Vážana a v prevádzke Pizzeria u Vladimíra Kollára. Všetky pohľadnice sú dostupné v okresnej kancelárii cestovného ruchu na námestí v Prievidzi. Z každého uvedenia pohľadnice bolo niekoľko stoviek rozdaných zdarma, či to pri kostole, pri kaplnke na Fančovej alebo počas akcií usporadúvaných obcou.

     Pohľadnicu so zimným motívom dostane každý občan s Čerenianskymi novinami. Aj týmto spôsobom sa chceme dostať do povedomia iných občanov z iných regiónov. Pre reprezentáciu obce spolupracujeme aj s obchodnou akadémiou Prievidza, kde žiaci vytvárajú projekty a návrhy na lepšiu prezentáciu našej obce, kde z pohľadu mladých nezainteresovaných ľudí vznikajú projekty o ktoré sa dá v budúcnosti oprieť. Takto vznikli projekty ako: Rozvoj obce spoločne s Reštauráciou Afrodita, Rozvoj obce s rozšírením významu Fančovej pod názvom FAN Fančová, kde títo žiaci pekným moderným a pútavým  spôsobom navrhujú prezentáciu tejto časti obce a jej budúci rozvoj. Nakoniec tieto dva projekty boli publikované aj na výstavách cestovného ruchu v Bratislave ako aj v Slovenskom rozhlase na rádiu Regina.

     Veľmi pekný projekt spracoval náš občan Mgr. Ivan Foltán, kde navrhoval cyklo-turistické chodníky a využitie nášho územia pre rozvoj cestovného ruchu. O týchto projektoch Vás budeme postupne informovať v Čerenianskych novinách.


        
starosta obce

Ján Mokrý

 

10

10

0

návrat ...


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy