Connected successfully
Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Aktuálne informácie - archív


Budovanie chodníka
Dátum pridania 26.08.2016


 

Budovanie chodníka na prepojenie ulíc Potočná a Farská.

 


Vzhľadom k tomu, že chodník medzi ulicami Potočná a Farská bol iba ako núdzové prepojenie a čoraz viac občanov našich, alebo návštevníkov ho využívajú na skrátenie cesty na cintorín, do kostola, alebo na futbalový štadión chcem zrekonštruovať z materiálu, ktorý v prevažnej väčšine máme na sklade.

Na zábradlie sme použili staré rozhlasové stĺpy ktoré boli spílené, a nakoľko už neslúžili účelu na ktorý boli budované. Po osadení týchto stĺpov a spevnením oporného múrika prefabrikátmi BT osadili odtokových vpusti som tento chodník pripravil na položenie dlažby, umiestnili sme sem výkopovú zeminu vykopanú z okolia školy a premiešali sme ju štrkom.

Po úprave vybračnou doskou tento chodník spevnel a v budúcom roku položíme naň zámkovú dlažbu. Máme pripravené 2 stĺpy na verejné osvetlenie a taktiež osadíme BT z druhej strany, aby nepadala hlina na tento chodník. Taktiež sme na „Pastierni“ – parkovisko pod kostolom pripravili 4 konštrukcie na vybudovanie altánkov, ktoré sa budú používať pri sv. omši na „Chladky“. Nakoľko občianky, ktoré sa o prípravu tejto slávnostnej sv. omše starajú stárnu, nemá kto v tejto tradícii pomaly pokračovať. Snažíme sa im pomôcť a v spolupráci so správcom farnosti do budúcoročných slávností vybudujeme 4 altánky vhodné na tento sviatok.

Ešte v zimných mesiacoch pozvárame zábradlie z materiálu z rozhlasových stĺpov aby na budúcu jar sme konštatovali, že sme poriešili ďalší problémový úsek skrášlením a skultúrnením tak, ako sa na peknú rozvíjajúcu obec patrí.

 

Ján Mokrý, starosta obce

 

 

 

 

návrat ...


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy