Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Aktuálne informácie - archív


Verejné zhromaždenie občanov
Dátum pridania 18.03.2015


 

 

 

 

Dňa 17. 3. 2015 o 17.30 hod sa v kultúrnom dome  konalo verejné zhromaždenie občanov s týmto programom:

 

  1. Informácia o prevzatí funkcie starostu podľa preberacieho protokolu
  2. Informácia o pripravovaných obecných novinách
  3. Daň z nehnuteľnosti na rok 2015
  4. Vývoz separovaného zberu
  5. Zamestnanie občanov pre obecný úrad
  6. Pripravované aktivity na rok 2015
  7. Informácie o podaných žiadostiach na financie pre obec
  8. Diskusia
  9. Záver

 

Občania prítomní na zhromaždení prejavili veľký záujem o dianie v obci a v diskusii prispeli svojimi návrhmi a námetmi k priebehu tohto podujatia. Poukázali na problémy s vypilovaním  a odstraňovaním drevín - spadnutých stromov v oblasti Žnatína a amfiteátra. Stromy z podmytých brehov potoka strácajú stabilitu, vymývaním podložia sa im zoslabuje koreňový systém a padajú do potoka, čo môže byť do budúcnosti nebezpečné z hľadiska protipovodňovej ochrany.

 

Obyvatelia z oblasti Žnatína sa taktiež sťažovali na nezodpovedných majiteľov psov, s ktorými sa chodia prechádzať na obecné pozemky v tejto lokalite Čerenian. Napriek tomu, že sú to pozemky obecné, starajú sa o nich a skrášľujú práve obyvatelia ulice Žnatínska a psy ich znečisťujú svojimi výkalmi v miestach, kde sa hrávajú deti.

 

Starosta ďalej informoval, že v miestach cintorína a amfiteátra boli objavené značné množstvá injekčných striekačiek, ihiel a iného materiálu, ktorý je vlastný narkomanom.

 

Prítomní sa ďalej zaujímali o asfaltovanie ulíc, rozšírenie kanalizácie a veľká diskusia sa rozbehla na tému čiernych skládok, ktorým sa venuje v súčasnosti značná pozornosť.

 

Celkový priebeh zhromaždenia bol veľmi kultúrny a bol prínosom ako pre ľudí v "hľadisku" tak aj pre starostu a obecnú radu, ktorí zhromaždenie viedli.

návrat ...


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazyÚvod | Administrácia | Заказать компромат на конкурента.873104