Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Aktuálne informácie - archív


Výzva na poukázanie 2 % dane - športový klub Čereňany
Dátum pridania 06.02.2015


Už ste rozmýšľali, komu tento rok venujete 2% zo svojich zaplatených daní za rok 2014?

Tak ako aj minulý aj tento rok máte možnosť  venovať ich občianskemu združeniu:

ŠPORTOVÝ KLUB ČEREŇANY.

AK STE ZAMESTNANEC: Do 15.2.2015 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a zároveň ho požiadajte o vystavenie Potvrdenia  (nájdete ho v prílohe) o zaplatení dane. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie (nájdete ho v prílohe) uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Obe tlačivá vyhlásenie spolu s potvrdením doručte do 30.4. 2015 na daňový úrad podľa vášho bydliska, alebo ich môžete osobne odovzdať priamo niektorému z členov výboru OZ.

AK STE FYZICKÁ OSOBA – ŽIVNOSTNÍK:  V daňovom priznaní k daní z príjmov vyplňte na poukázanie 2% z dane v XIII. Oddiele vyhlásenie nasledovné – obchodné meno: ŠPORTOVÝ KLUB ČEREŇANY; právna forma: občianske združenie; IČO: 42277361; DIČ: 2023636670; sídlo: Športová 288/18;      972 46 Čereňany  31.3.2015 je posledným termínom na podanie daňového priznania pre fyzické osoby (ak si FO nepožiada o predĺženie termínu).

Tlačivá nájdete v sekcii iné dokumenty.

Členovia výboru srdečne ďakujú všetkým, ktorí sa rozhodnú podporiť náš klub.

Jozef Bartoš; Rudolf Strúčka; Ing. Daniel Goča; Róbert Vavro; Ing. Tomáš Hvojnik

 

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

15.1.2015- Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2015

15.2.2015 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2015 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2015 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2015 môže poukázať iba 1,5% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2015 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

návrat ...


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy