Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Aktuálne informácie - archív


COVID-19 opatrenia
Dátum pridania 11.03.2020


 

 

 

 

 

Na tomto mieste nájdete zosumarizované všetky doposiaľ prijaté opatrenia štátnych orgánov a inštitúcií v súvislosti so zabránením šírenia nového typu koronavírusu v SR.

 

Z objektívnych dôvodov neprinášame len interpretácie daných opatrení, ale ich úplné znenia, nakoľko VŠETKY informácie v nich uvádzané sú nevyhnutné na zamedzenie šírenia a ochranu pred vírusovým ochorením, ktoré sa šíri aj v SR.

 

Obec vyzýva na ich striktné dodržiavanie.

 

Krízový štáb obce zasadol v kompletnom zložení dňa 10.3.2019 o 15.00 hod. a jednoznačne sa uzniesol na tom, že v momentálnej epidemiologickej situácii v obci, základnej aj materskej škole nie je potrebné prijímať ďalšie opatrenia.

 

Pred zasadnutím krízového štábu bola zistená chorobnosť detí v ZŠ i MŠ a nijako sa nevymyká bežnému priemeru vzhľadom na ročné obdobie. 

 

V súčasnej dobe veľmi pozorne sledujeme vývoj situácie v SR, ako aj opatrenia prijímané zo strany štátu a okamžite o nich informujeme prostredníctvom sociálnych sietí a mobilnej aplikácie obce, čo považujeme za najrýchlejší spôsob odovzdávania informácií občanom.


Materiály na stiahnutie:


Leták o opatreniach, ak ste sa vrátili z oblasti s výskytom nákazy


Leták ako znížiť riziko infekcie


Dokument - odporúčanie pre ľudí prichádzajúcich z oblastí s výskytom COVID-19


Verejná vyhláška rozhodnutie izolácia v domácom prostredí


Verejná vyhláška rozhodnutie zákaz hromadných podujatí


Usmernenie hlavného hygienika o karanténe


Leták čistých rúk


návrat ...


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy