Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Aktuálne informácie - archív


Vývoz veľkoobjemových kontajnerov
Dátum pridania 07.03.2017


 

 

 

 

 

Vývoz veľkoobjemových kontajnerov

 

Starosta obce oznamuje spoluobčanom, že vývoz veľkoobjemových kontajnerov sa v našej obci uskutoční od pondelka 13. marca 2017. Kontajnery budú umiestnené a vyvezené nasledovne:

 

V pondelok 13. 3. 2017 budú umiestnené kontajnery pre ul. Kamenná, časť Prievidzskej, Slnečná, Višňová, Jabloňová, Severná, Slivková, Dlhá, Močiarna, Ríbezlová a Krátka.

 

V stredu 15. 3. 2017 budú kontajnery umiestnené pre ulice: Kvetná, Tichá, Domovina, Na záhumní, Pálenická, Na Hlodzi, Záhradná, Priehonská, Balovská, časť Prievidzskej, Školská a Urbárska.

 

V piatok 17. 3. 2017 budú kontajnery umiestnené pre ulice: Farská, Dolný Koniec, Potočná, Športová, Uhlištná, Na Jamách a Žnatínska.

 

Vzhľadom na to, že sa jedná o vývoz veľkoobjemového odpadu, do kontajnerov nepatrí BIO odpad ako sú konáre, drevo, lístie, (odpad zo záhrad), elektroodpad, stavebný odpad a pneumatiky. Tento odpad zbierame samostatne.


 
Od 9. 3. 2017 bude umiestnený kontajner pri urbárskom dome na vývoz BIO odpadu, ktorý môžu občania doniesť v pracovných dňoch a počas pracovných hodín, nakoľko odpad bude odoberať pracovník obce. Po pracovnej dobe bude kontajner uzamknutý z dôvodu, aby sa do tohto nedostal iný odpad.

 

10

Schéma rozmiestnenia kontajnerov - odkaz

návrat ...


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy