Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Aktuálne informácie - archív


Snem ZMOHN v Čereňanoch
Dátum pridania 18.11.2016


Dňa 16.11.2016 sa v priestoroch kultúrneho domu Čereňany uskutočnil II. snem Združenia miest a obci hornej Nitry v roku 2016. Snem sa zaoberal plnením rozpočtu, schválením zmien stanov, plánom činnosti a rozpočtom združenia na rok 2017.

Vo vystúpeniach hostí a niektorých starostov či primátorov rezonovala otázka rýchlostných ciest a obchvatov Novák a Prievidze. Súčasný stav dopravy v regióne bol hodnotený ako kritický a nevyhovujúci ako pre obyvateľov obcí, tak aj pre podnikateľské subjekty ktoré sú závislé od dopravnej infraštruktúry. Ako nanajvýš nevyhovujúcu situáciu v doprave hodnotila starostka obce Dolné Vestenice pani Ing. Kvetoslava Šimorová.

 

Pripájame aj zoznam pozvaných hostí, z ktorých sa nemohli pre pracovné zaneprázdnenie zúčastniť všetci.

 

Jaroslav Baška – poslanec NR SR a predseda TSK
Katarína Macháčková - poslankyňa NRSR a primátorka mesta Prievidza
Peter Ďurček - štátny tajomník MDVaRR SR
Ľubomír Lörincz – podpredseda ZMOS a starosta obce Santovka
Silvia Siváková Nemcová – prednostka OÚ Prievidza
Darina Mjartanová – vedúca odboru ŽP OU Prievidza
Eva Šovčíková – vedúca katastrálneho odboru OÚ Prievidza
Jozef Otto – vedúci pozemkového odboru OÚ Prievidza
Dominika Zeleníková - vedúca odboru cestnej dopravy OÚ Prievidza
Radko Gavliak – riaditeľ ÚPSVaR Prievidza
Miroslav Gazdík – riaditeľ Sociálnej poisťovne Prievidza
Ivan Šikula – riaditeľ okresného riaditeľstva PZ v Prievidzi 
Igor Janckulík – poslanec NR SR
Vojtech Čičmanec – predseda ZMO HN a starosta obce Kocurany
Ján Mokrý – starosta obce Čereňany
Emil Divéky – zástupca starostu obce Diviaky nad Nitricou
Igor Janckulík – poslanec NR SR a splnomocnenec vlády SR pre rýchlostné cesty
Tomáš Mišovic – poradca gen. riaditeľa NDS
Andrej Kopták – asistent poslanca NR SR
Radoslav Duda – asistent poslanca NR SR

 

Za prípravu a nerušený priebeh celého snemu patrí poďakovanie zamestnancom obecného úradu.

návrat ...


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy