Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Aktuálne informácie - archív


Prístavba školy II.
Dátum pridania 09.03.2016


Vzhľadom na to, že v našej obci je ZŠ len ročník 1 - 4 sme sa rozhodli zainvestovať a školu zmodernizovať. Budova školy do r. 2003 bola cirkevná a obec a ani štát do budovy neinvestovali, pretože neboli vysporiadané majetkové záležitosti. Po delimitácii budovy školy z Rímsko - Katolíckej cirkvi na obec je vidieť že nám záleží na tom, aby naši občiankovia navštevovali školu, ktorá zodpovedá 21. storočiu aj vizuálne aj zariadením, ako aj školskými pomôckami.


Projekt na výstavbu 1. etapy bol spracovaný v roku 2005. S výstavbou sa malo začať v roku 2007, ale po komunálnych voľbách v tom roku škola zostala v pôvodnom stave. Po nástupe za starostu som pokračoval v nastúpenom trende a moja priorita bola, aby sme našim deťom dali dobré vzdelanie, pretože je to investícia, ktorá sa najrýchlejšie vracia. Prístavba vyriešila a skultúrnila vyučovací proces, ľudský komfort, kultúrno vzdelávacie priestory a myslím si, že sa stáva aj pýchou našej obce. Máme pripravenú ešte II. etapu výstavby, kde by sme mali dobudovať špeciálnu počítačovú triedu , kanceláriu ekonómky, archív, a kanceláriu riaditeľa školy, nakoľko tieto priestory nám ešte viditeľne chýbajú. Taktiež pracujem na tom, aby bol zmenený systém vykurovania z pevného paliva – uhlia, na obnoviteľné zdroje energie, teda biomasu alebo peletky. S rekonštrukciou sme začali neskoro, nakoľko nám dlho trvalo vysúťaženie dodávateľa. Celý náklad je cca 135 tis. € s DPH. Doposiaľ bolo financované 20 tis. Eur z rozpočtu obce 50 tis. Eur z financií Ministerstva školstva SR, odkiaľ chceme aj celú stavbu dofinancovať.
Vysúťažili sme firmu, ktorej záleží na ukončení prác a dohodli sme sa, že celú stavbu ukončia s tým, že počkajú na doplatenie finančných prostriedkov. Výstavba pokračovala počas vyučovacieho procesu a touto cestou chcem poďakovať personálu základnej školy, ako učiteľom tak aj nepedagogickým pracovníkom, samotnej firme, ktorá práce realizovala, že sme sa vždy dohodli na harmonograme prác, aby mohlo prebiehať aj vyučovanie a aj výstavba. Ďakujem aj za dodržanie zásad bezpečnosti pri prácach a za to, že sa počas výstavby nič nestalo. Zo strany firmy, aj zo strany ZŠ sa častokrát stretli bezpečnostní technici a vedenie oboch subjektov a obec celý čas tento proces manažovala. Výsledkom toho sú krásne, kultúrne a účelné priestory, ktoré sa dajú využívať pre viac činnosti. Zrekonštruovali sme WC, vymenili okná, zrekonštruovali sme triedu, šatne a sme pripravení na odstránenie vlhkosti aj z jestvujúcich priečok a tým máme vybudovanú zdravú školu.
Vzhľadom k dnešnej situácii som trval na tom, aby do školy bol vybudovaný nový vchod pre žiakov, ako aj bezbariérový vchod v prípade potreby pre detských vozičkárov, aj keď toho času nemáme takéhoto žiaka. Naša škola je pripravená prichýliť aj takéto deti, ktoré sa bez invalidného vozíčka nevedia pohybovať a nie všetky školy  môžu takýchto žiakov prijať.

 

 Ján Mokrý

starosta obce

návrat ...


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy