Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Aktuálne informácie - archív


Nadácia Volkswagen - poďakovanie
Dátum pridania 23.02.2016


   Spoločnosť Volkswagen Slovakia  je jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku, ktorá si je vedomá svojej sociálnej zodpovednosti voči všetkým ľuďom v tejto krajine. Preto bola v roku 2008 založená verejnoprospešná nadácia: „Nadácia Volkswagen Slovakia“, ktorá sa aktívne snaží o spoluvytváranie a podporovanie inovatívnych vzdelávacích konceptov a zlepšiť tak podmienky vzdelávania detí na školách. Podporuje vzdelávanie mladej generácie, ale aj iniciatívnych učiteľov v materských školách rôznymi školeniami, metodickým materiálom, pomôckami,   ale aj podporou rôznych  projektov.

 

   Medzi kľúčové oblasti pre rok 2015 bola aj oblasť dopravnej výchovy a preto sa naša materská škola zapojila do súťaže  Nadácie Volkswagen Slovakia s projektom pod názvom: „Deti bezpečne na ceste“. Projekt je zameraný na vybudovanie prenosného dopravného ihriska pre deti predškolského veku. Hlavným cieľom projektu je zážitkové učenie, v ktorom deti získajú praktické schopnosti základných pravidiel správania sa na cestách.  Úlohou projektu je  podporiť záujem detí o dopravnú výchovu a prispieť k zvýšeniu bezpečnosti našich  najmenších  na cestách a tiež rozvíjať schopnosť orientovať sa v dopravnom prostredí, hodnotiť vzniknuté situácie z hľadiska bezpečnosti, rešpektovať pravidlá cestnej premávky pri chôdzi, jazde na bicykli, či  kolobežke. Ďalej nadobudnúť zásady bezpečného správania sa na ceste a  poskytovania I. pomoci. Prostredníctvom kvalitnej dopravnej výchovy  zvyšovať bezpečnosť detí na cestách a prispieť k  zníženiu  počtu dopravných nehôd, zapríčinených deťmi predškolského veku.


 

   Projekt  má dlhodobý charakter, ktorého ciele  sa budú uskutočňovať prostredníctvom prednášok, súťaží s  dopravnou a zdravotnou  tématikou , edukačnými  aktivitami,  vychádzkami, exkurziami, zážitkový učením.

 

   Prostredníctvom neho sme do materskej školy zakúpili 10  dopravných značiek, signalizačné zariadenie, 4 detské bicykle a 4  detské prilby. Tento projekt chceme naďalej  rozširovať a dopĺňať  vhodnými pomôckami a tak podporovať aktívny a zdravý životný štýl našich detí.

 

   Pri podaní projektu a získaní sumy 1 000 € od Nadácie Volkswagen Slovakia nám významne pomohli páni M. Filo a R. Masný, ktorým patrí naša vďaka.


 

   Na záver by som chcela ešte raz poďakovať všetkým, ktorí nám s projektom pomáhali a hlavne Nadácii Volkswagen Slovakia, ktorá touto činnosťou prispieva k zlepšeniu bezpečnosti našich detí na cestách.

 

 

              Ľubica Vyskočová- zástupkyňa pre MŠ Čereňany

návrat ...


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy