Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Úradné oznamy

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku po

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
28.06.2022 .pdf
.pdf

Pozvánka na zasadnutie neplánoveného OZ 06.07.2022

Pozvánka na zasadnutie neplánoveného OZ 06.07.2022
28.06.2022 .pdf

Zrušenie zasadnutia OZ 23.6.2022

Zasadnutie OZ 23.6.2022 je zrušené z dôvodu veľkého počtu ospravedlnených poslancov. Zastupiteľstvo by nebolo uznášaniaschopné. Náhradný termín bude stanovený v najbližších dňoch.
22.06.2022

Pozvánka na zasadnutie neplánoveného OZ 23.6.2022

Pozvánka na zasadnutie neplánoveného OZ 23.6.2022
16.06.2022 .pdf

Verejná vyhláška - kanalizácia a ČOV

Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, povolenie na vypúšťanie odpadových vôd počas skúšobnej prevádzky kanalizácia a ČOV Čereňany
16.06.2022 .pdf

Aktuálne informácie


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy