Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Úradné oznamy

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 27.6.2019
21.06.2019 .pdf

N Á V R H VZN č. 4/2019

N Á V R H VZN č. 4/2019 obce Čereňany o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Čereňany
11.06.2019 .docx

Zámer prenájmu obecného majetku

Zámer na prenájom obecného majetku - nebytových priestorov Obec Čereňany, so sídlom, Pálenická 491/4, 97246 Čereňany v zmysle § 9a, ods.9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva č. 66/2019 zo dňa 29.4. 2019 z v e r e j ň u j e Zámer na prenájom obecného majetku - nebytových priestorov s výzvou o predloženie žiadosti o prenájom. Obhliadky prosíme dohodnúť telefonicky
16.05.2019 .pdf
.pdf

Plán KČ HK obce

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2019
06.05.2019 .pdf

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 29.4.2019
24.04.2019 .pdf

Aktuálne informácie


Stavanie mája
27.04.2019


Fašiangy 2019
03.03.2019


Aktuálne

15.12.2017
Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

Fotogaléria

PoČasie


odkazy