Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Úradné oznamy

Návrh VZN 5/2017

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA obce ČEREŇANY č. 5/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na kalendárny rok 2018
22.11.2017 .docx

Návrh VZN 3/2017

Návrh VZN č. 3/2017 obce Čereňany o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018
21.11.2017 .docx

Návrh NZN 4/2017

N á v r h VZN č. 4/2017 obce Čereňany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018
21.11.2017 .docx

Oznámenie o upustení od dražby

Upustenie od dražby z dôvodov uvedených v § 19 ods. 1, písm. a) zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
21.11.2017 .pdf

Oznámenie o dražbe - sprístupnenie predmetu dražby

Oznámenie o dražbe - sprístupnenie predmetu dražby - železničné koľajnice v dĺžke 1.400 m v majetku obce Čereňany
14.11.2017 .pdf

Aktuálne informácie


Aktuálne


Momentálne žiadne aktuality.

Fotogaléria

PoČasie


odkazy