Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Úradné oznamy

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť

Oznam pre občanom o zmene a nahlásení stavu vodomeru.
14.03.2023 .pdf

Pozvánka na OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ na 6.3.2023
02.03.2023 .pdf

EON na opatrovateľskú službu 2022

Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu podľa zákona 448/2008 Z.z. v platnom znení za rok 2022
28.02.2023 .pdf

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vod

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
24.02.2023 .pdf

Návrh VZN 01/2023

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia .1/2023 o starostlivosť o cerejnú zeleň a ochrane drevín
14.02.2023 .pdf

Aktuálne informácie


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy