Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Úradné oznamy

Oznámenie zmeny a doplnky UPN

Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Čereňany"
17.01.2020 .pdf

Verejná vyhláška

Výrub drevín po vedením VN
07.01.2020 .pdf

Nová Všeobecná ambulancia pre deti a mládež

Vážení spoluobčania, od 7.1.2020 bude na adrese ul.SNP č.278/32,Oslany /budova ,,Lekáreň u Spasiteľa“, pani MUDr. MEZGOU zriadená a otvorená Všeobecná ambulancia pre deti a mládež. Záujemcovia sa môžu prísť prihlásiť osobne od tohto dátumu.
20.12.2019

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 11.12.2019
05.12.2019 .pdf

Zámer prenájmu obecného majetku

Zámer na prenájom obecného majetku - nebytových priestorov Obec Čereňany, so sídlom, Pálenická 491/4, 97246 Čereňany v zmysle § 9a, ods.9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva č. 66/2019 zo dňa 29.4. 2019 z v e r e j ň u j e Zámer na prenájom obecného majetku - nebytových priestorov s výzvou o predloženie žiadosti o prenájom. Obhliadky prosíme dohodnúť telefonicky. Aktualizovaná grafická príloha objektov k 4.12.2019
04.12.2019 .pdf
.pdf

Aktuálne informácie


Dovolenka
20.12.2019


HODY 2019
21.07.2019


Aktuálne

15.12.2017
Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

Fotogaléria

PoČasie


odkazy